Cao Thành ông chúa

Ông chúa nhà Triều Tiên

Cao Thành Ông chúa (高城翁主, ? - ?) là ông chúa nhà Triều Tiên, vương nữ của Triều Tiên Định Tông, mẹ không rõ. Sau hạ giá lấy Kim Hoán (金澣)[1], sinh được ba nam ba nữ.

Cao Thành Ông chúa
고성옹주
Thông tin chung
Sinh?
Triều Tiên
Mất?
Triều Tiên
Phối ngẫuKim Hoán (金澣)
Hậu duệ3 nam. 3 nữ
Xem văn bản
Hoàng tộcNhà Triều Tiên
Thân phụTriều Tiên Định Tông

Danh hiệu

sửa
 • Cao Thành Quận chúa (高城郡主)
 • Cao Thành Ông chúa (高城翁主)

Gia quyến

sửa

Thân gia Toàn Châu Lý thị (全州 李氏)

An Sơn Kim thị (安山 金氏)

 • Chương phụ: Liên Thành quân(蓮城君)·Uy Tĩnh công(威靖公) Kim Định Khanh (金定卿; 1345 - 1419)
 • Chương mẫu: Không rõ tên, con gái của Phán thư Thân Dực Chí (申翼之)
 • Kế Chương mẫu: Giao Hà Lư thị (交河 盧氏), con gái của Thân Dương quân (新陽君) Lư Anh (盧瑛)
 • Thân Chương mẫu: Khai Thành Vương thị, con gí của Nam Bình quân (南平君) Vương Hòa (王和)[2]
  • Phò mã: Trí Trung Khu Phủ sự (知中樞府事)·Hồ Bình công(胡平公) Kim Hoán (金澣; 1409 - 1485[3])
   • Trưởng tử: Kim Sĩ Cung (金士恭)
   • Thứ tử: Kim Sĩ Ôn (金士溫)
   • Tử: Kim Sĩ Nhượng (金士讓)
   • Trưởng nữ: Không rõ tên, hạ giá lấy Mẫn Huệ (閔憓) ở Ly Hưng (驪興)
   • Thứ nữ: Không rõ tên, hạ giá lấy Lý Tú Tặng (李秀增) ở Lễ An
   • Nữ: Thục phu nhân Kim thị (淑夫人 金氏), hạ giá lấy Thái Nhân Huyện giam (泰仁縣監) Tặng (贈) Lại Tào Tham nghị (吏曹參議) Hà Trừng (河澄; 1457 - 1521) ở Tấn Châu (晋州), con trai của Nhân Đông Huyện giam (仁同縣監) Hà Phúc Sơn (河福山; ? - ?)

Tham khảo

sửa
 1. ^ 《Thành Tông thực lục (성종실록)》Quyển 224, văn bản thứ nhất ngày 1 tháng 1 năm 1489.
 2. ^ 한국금석문 종합영상정보시스템 - 김정경
 3. ^ 《Thành Tông thực lục (성종실록)》Quyển 184, văn bản thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 1485.