Cao nguyên Trung phần

Cao nguyên Trung phần là một tên gọi khác, được dùng trước 1975 tại Việt Nam, để chỉ vùng đất Tây Nguyên Việt Nam hiện nay, khi đó thuộc các tỉnh Kon Tum, Pleiku, Phú Bổn, Đắk Lắk, Tuyên Đức, Lâm ĐồngQuảng Đức của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

Về tên gọiSửa đổi

Khi Quốc gia Việt Nam thành lập, Quốc trưởng Bảo Đại đã tách riêng phần cao nguyên Trung bộ ra và được hưởng quy chế hành chính đặc biệt có tên là Hoàng triều Cương thổ. Tại vùng này thì Bảo Đại ngoài danh nghĩa Quốc trưởng ra vẫn giữ vai trò Hoàng đế. Đến năm 1955, khi Ngô Đình Diệm phế truất vua Bảo Đại, thành lập nền Đệ nhất Cộng hòa đã sáp nhập Hoàng triều cương thổ lại vào Trung phần và vùng đất này được gọi với tên là vùng Cao nguyên Trung phần.

Tham khảoSửa đổi