Mở trình đơn chính

Cao nguyên Trung phần

Cao nguyên Trung phần là một tên gọi khác để chỉ vùng đất Tây Nguyên Việt Nam hiện nay gồm 5 tỉnh, xếp theo thứ tự vị trí địa lý từ bắc xuống nam gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk NôngLâm Đồng.

Về tên gọiSửa đổi

Khi Quốc gia Việt Nam thành lập, Quốc trưởng Bảo Đại đã tách riêng phần cao nguyên Trung bộ ra và được hưởng quy chế hành chính đặc biệt có tên là Hoàng triều Cương thổ. Tại vùng này thì Bảo Đại ngoài danh nghĩa Quốc trưởng ra vẫn giữ vai trò Hoàng đế. Đến năm 1955, khi Ngô Đình Diệm phế truất vua Bảo Đại, thành lập nền Đệ nhất Cộng hòa đã sát nhập Hoàng triều cương thổ lại vào Trung phần và vùng đất này được gọi với tên là vùng Cao nguyên Trung phần.

Bài chi tiết: Tây Nguyên

Tham khảoSửa đổi