Capellen (tổng)

Capellen là một tổng về phía tây nam của Luxembourg, ở huyện Luxembourg. Thủ phủ là Capellen (thị trấn Mamer).

Capellen

Vị trí tổng Capellen

Hành chính
Quốc gia Luxembourg
Huyện Luxembourg
Thủ phủ Capellen
Đơn vị bầu cử lập pháp Sud
LAU 1 LU00009
Địa lý
Diện tích
  - Hạng
199,21 km²
thứ 9 trên 12
Điểm cao nhất
  - Hạng
398 m
thứ 11 of 12
Điểm thấp nhất
  - Hạng
242 m
thứ 12 of 12
Dân số
Dân số (2005)
  - Hạng
38.195
thứ 3 trên 12
Mật độ (2005)
  - Hạng
191,7/km²
thứ 3 trên 12
Các thị trấn (Thành phố in đậm)
Bascharage, Clemency, Dippach, Garnich, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal, Mamer, Septfontaines, Steinfort

Tổng này bao gồm11 thị trấn:

==Tham khảo==