Carpilioidea là một siêu họ cua có chứa một họ duy nhất là Carpiliidae và ba họ cua đã tuyệt chủng. Phạm vi phân bố hiện đại của họ cua này bao gồm Ấn Độ-Thái Bình Dương, Tây Đại Tây Dương và Biển Caribê.

Carpilioidea
Thời điểm hóa thạch: Paleocene–Recent
Carpilius maculatus 2.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Phân ngành (subphylum)Crustacea
Lớp (class)Malacostraca
Bộ (ordo)Decapoda
Phân thứ bộ (infraordo)Brachyura
Nhánh động vật (zoosectio)Eubrachyura
Phân nhánh động vật (subsectio)Heterotremata
Liên họ (superfamilia)Carpilioidea
Ortmann, 1893
Families
  • Carpiliidae Ortmann, 1893
  • Paleoxanthopsidae Schweitzer, 2003
  • Tumidocarcinidae Schweitzer, 2005
  • Zanthopsidae Vía, 1959

Các loàiSửa đổi

Carpiliidae Ortmann, 1893

Paleoxanthopsidae Schweitzer, 2003

Tumidocarcinidae Schweitzer, 2005

Zanthopsidae Vía, 1959

Tham khảoSửa đổi

  • Sammy De Grave; N. Dean Pentcheff; Shane T. Ahyong; et al. (2009). "A classification of living and fossil genera of decapod crustaceans" (PDF). Raffles Bulletin of Zoology. Suppl. 21: 1–109. Archived from the original (PDF) on 2011-06-06.
  • Carrie E. Schweitzer (2000). "Tertiary Xanthoidea (Crustacea: Decapoda: Brachyura) from the west coast of North America". Journal of Crustacean Biology. 20 (4): 715–742. doi:10.1651/0278-0372(2000)020[0715:TXCDBF]2.0.CO;2.
  • Carrie E. Schweitzer; Rodney M. Feldmann; Iuliana Lazǎr (2009). "Fossil Crustacea (excluding Cirripedia and Ostracoda) in the University of Bucharest Collections, Romania, including two new species" (PDF). Bulletin of the Mizunami Fossil Museum. 35: 1–14. Archived from the original (PDF) on 2011-06-12.