Cartouche
bằng chữ tượng hình
V10

Trong chữ tượng hình Ai Cập, một cartouche /kɑːrˈtʃ/ là một hình vẽ có dạng hình bầu dục với một đường gạch ngang ở một đầu, biểu thị rằng các văn bản kèm theo trong nó là một tên hoàng gia. Cartouche bắt đầu xuất hiện cùng với tên của các pharaon từ cuối Vương triều thứ 3, nhưng nó không được sử dụng phổ biến cho đến đầu Vương triều thứ Tư dưới thời Pharaon Sneferu. Mặc dù cartouche thường được viết thẳng đứng với một đường nằm ngang, nhưng nếu nó làm cho tên phù hợp hơn thì nó cũng có thể nằm ngang, với một đường thẳng đứng ở cuối (theo hướng đọc nó). Từ trong tiếng Ai Cập cổ dành cho nó là shothy, và về cơ bản nó là một vòng shen mới cải tiến.[1]

Cartouche dạng thẳng đứng của Neferkara I trong bản Danh sách Vua Abydos.
Cartouche Ai Cập cổ đại của vua Thutmose III Đền Karnak, Ai Cập
Mảnh vỡ của tấm bia cho thấy các cartouche nằm ngang của Akhenaten, NefertitiAten, từ thời Amarna, Ai Cập, Vương triều thứ 18, Bảo tàng Khảo cổ Ai Cập Petrie, Luân Đôn

Xem thêm

sửa

Chú thích

sửa
  1. ^ Betrò, 1995. Hieroglyphics: The Writings of Ancient Egypt, Cartouche, p. 195.

Tham khảo

sửa
  • Betrò, 1995. Chữ tượng hình: Những tác phẩm của Ai Cập cổ đại. Betrò, Maria Carmela, c.1995, 1996 - (tiếng Anh), Nhà xuất bản báo chí Abbeville, New York, London, Paris. (bìa cứng, ISBN 0-7892-0232-8)

Liên kết ngoài

sửa
  • “Ancient Egyptian Cartouche Lesson”. Artyfactory.org. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 11 năm 2013. Truy cập ngày 22 tháng 8 năm 2013.
  • “Cartouches” (PDF) (bằng tiếng Ả Rập). Egypt State Information Service. Bản gốc (PDF, 8.87 MB) lưu trữ ngày 15 tháng 6 năm 2011. Truy cập ngày 13 tháng 7 năm 2010.