Trong Phân tâm học, thuật ngữ Cathexis, còn gọi là đầu tư xung năng hay tích lũy năng lượng tinh thần , được xác định như một quá trình đầu tư năng lượng tinh thần hoặc cảm xúc vào một người, một đối thể (có thể là vật vô sinh hoặc sinh vật) hoặc một ý niệm. Thuật ngữ này thường dễ bị nhầm với Catharsis (Liệu pháp Thanh tẩy).

Nguồn gốc thuật ngữSửa đổi

Thuật ngữ Hy Lạp Cathexis (κάθεξις) đã được James Strachey chọn để chuyển dịch thuật ngữ tiếng Đức Besetzung trong công trình dịch tổng tập Freud ra tiếng Anh của mình. Chính Freud đã viết về Besetzung trong một lá thư gửi Ernest Jones. Peter Gay (một học giả nghiên cứu và viết nhiều sách về Freudian, ví dụ: "Freud: a life for our time"; "The Freud reader"; "Freud for historians"...) phản đối việc Strachey dùng từ cathexis để dịch, cho rằng đó là một sự chuyển dịch không thích đáng từ mà Freud dùng là Besetzung – "một từ trong ngôn ngữ phổ thông Đức giàu tính khơi gợi những ý nghĩa, giưa sự "chiếm giữ" (qua sự tích tụ) và sự "tích nạp" (của điện lực học)." Freud định nghĩa cathexis như là dạng đầu tư của Libido (dục năng)

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  •   Phương tiện liên quan tới Cathexis tại Wikimedia Commons