Cellino Attanasio

Cellino Attanasio là một đô thịthị xã của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Teramo trong vùng Abruzzo. Cellino Attanasio có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2005 của Viện thống kê quốc gia Ý là người. Các đơn vị dân cư: Đô thị Cellino Attanasio giáp với các đô thị:

Tham khảoSửa đổi