Ceratosauria là một nhóm khủng long thuộc phân bộ khủng long Theropoda được định nghĩa là tất cả các loài Theropoda có cùng một tổ tiên chung gần với Ceratosaurus hơn là với chim. Không có sự đồng thuận về danh sách các loài và các đặc điểm chẩn đoán của Ceratosauria, mặc dù chúng có ít những đặc điểm phái sinh về giải phẫu hơn các loài Tetanurae. Theo thuyết mới nhất và được chấp nhận nhiều nhất thì Ceratosauria bao gồm những loài Theropoda từ cuối kỷ Jura tới cuối kỷ Phấn Trắng như Ceratosaurus, ElaphrosaurusAbelisaurus, chủ yếu được tìm thấy ở Nam bán cầu. Ban đầu, Ceratosauria bao gồm các loài khủng long trên cộng với các loài từ cuối kỷ Trias tới đầu kỷ Jura như CoelophysoideaDilophosauridae, ngụ ý về một sự phân tách sớm hơn nhiều của Ceratosauria khỏi các Theropoda khác. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng CoelophysoideaDilophosauridae không hợp thành một nhóm tự nhiên với Ceratosauria trong cây phát sinh chủng loài và được tách khỏi nhóm này.

Ceratosauria
Thời điểm hóa thạch:
Pliensbach-Maastricht, 185–66 triệu năm trước đây
Hình tái tạo của Ceratosaurus nasicornis
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Nhánh Dinosauria
Phân bộ (subordo)Theropoda
Nhánh Averostra
Nhánh Ceratosauria
Các phân nhóm

Phát sinh chủng loài

sửa

Dưới đây là cây phát sinh chủng loài theo phân tích của Diego Pol và Oliver W. M. Rauhut, năm 2012.[1]

Ceratosauria 

Berberosaurus

Deltadromeus

Spinostropheus

Limusaurus

Elaphrosaurus

 Neoceratosauria 
 Ceratosauridae 

Ceratosaurus

Genyodectes

 Abelisauroidea 
 Noasauridae 

Laevisuchus

Masiakasaurus

Noasaurus

Velocisaurus

 Abelisauridae 

Eoabelisaurus

Indosuchus

Rugops

Abelisaurus

 Carnotaurinae 

Majungasaurus

Indosaurus

Rajasaurus

 Brachyrostra 

Ilokelesia

Ekrixinatosaurus

Skorpiovenator

 Carnotaurini 

Carnotaurus

Aucasaurus

Niên đại địa chất của các loài

sửa
CretaceousJurassicTriassicLate CretaceousEarly CretaceousLate JurassicMiddle JurassicEarly JurassicLate TriassicMiddle TriassicEarly TriassicMajungasaurusCarnotaurusAucasaurusIlokelesiaKryptopsGenusaurusGenyodectesCamarillasaurusCeratosaurusLimusaurusSpinostropheusEoabelisaurusBerberosaurusCretaceousJurassicTriassicLate CretaceousEarly CretaceousLate JurassicMiddle JurassicEarly JurassicLate TriassicMiddle TriassicEarly Triassic

Tham khảo

sửa
  1. ^ Diego Pol & Oliver W. M. Rauhut (2012). A Middle Jurassic abelisaurid from Patagonia and the early diversification of theropod dinosaurs. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 282 (1800): 3170–5. doi:10.1098/rspb.2012.0660

Liên kết ngoài

sửa