Châm Tầm

trang định hướng Wikimedia

Châm Tầm (斟鄩) có thể là: