Mở trình đơn chính

Châu Thành là một phường cũ thuộc Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo, một đơn vị hành chính cũ ở miền Đông Nam Bộ.

Lịch sửSửa đổi

Trước năm 1964, địa bàn phường Châu Thành nằm tại khu vực xã Vũng Tàu, quận Vũng Tàu, tỉnh Phước Tuy.

Ngày 8 tháng 9 năm 1964, quận Vũng Tàu được cải biến thành thị xã Vũng Tàu trực thuộc trung ương. Ngày 30 tháng 3 năm 1965, sắc lệnh số 55-NV của Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa chia địa phận thị xã Vũng Tàu thành nhiều khu phố.

Ngày 13 tháng 4 năm 1965, các khu phố mới được đặt tên lần lượt là: Vũng Tàu, Thắng Nhứt, Thắng Nhì, Thắng Tam và Phước Thắng.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, thị xã Vũng Tàu chuyển thành thành phố Vũng Tàu thuộc Cộng hòa Miền Nam Việt Nam.

Tháng 2 năm 1976, tỉnh Đồng Nai được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Biên Hòa, Long KhánhPhước Tuy. Vũng Tàu trở thành thị xã trực thuộc tỉnh Đồng Nai, các khu phố trở thành 5 phường tương ứng. Riêng khu phố Vũng Tàu đặt làm phường Châu Thành.

Ngày 30 tháng 5 năm 1979 Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị xã Vũng Tàu, xã Long Sơn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai và huyện Côn Đảo thuộc tỉnh Hậu Giang.[1] Phường Châu Thành chuyển về trực thuộc Đặc khu.

Ngày 14 tháng 5 năm 1986, Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định số 58-HĐBT điều chỉnh địa giới hành chính các phường thuộc Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo.[2] Trong đó, phường Châu Thành và 4 tổ Phường Thắng Tam thành lập hai phường mới là Phường 1Phường 4 trực thuộc đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo. Như vậy, tên gọi phường Châu Thành cũng kết thúc ở đây.

Sau này, thành phố Vũng Tàu đã tái lập 2 phường Thắng Nhất, Thắng Tam và đổi tên phường 6 thành phường Thắng Nhì, song chưa có một quyết định nào nhằm phục hồi tên của các phường Châu Thành và Phước Thắng cũ.

Tên gọiSửa đổi

Sau năm 1975, một vài cơ sở văn hóa giáo dục địa phương tại Vũng Tàu đã được đặt tên Châu Thành và vẫn giữ tên gọi đó đến ngày nay. Đó là:

Tham khảoSửa đổi