Chì oxide

trang định hướng Wikimedia

Chì oxide hay oxide chì là tên gọi để chỉ một trong các hợp chất vô cơ với công thức bao gồm chì (Pb) và oxy (O).

Các chì oxide phổ biến bao gồm:

Các chì oxide ít phổ biến hơn bao gồm:

  • Chì(II,IV) oxide (Pb2O3) hay chì sesquioxide với màu vàng ánh đỏ.
  • Pb12O19 (các tinh thể đơn tà màu nâu sẫm hay đen).
  • Cái gọi là chì oxide đen là hỗn hợp của PbO và Pb kim loại dạng bột mịn, được sử dụng trong sản xuất các loại ắc quy acid chì.