Chí Hòa (định hướng)

(đổi hướng từ Chí Hòa)

Chí Hòa có thể dùng để chỉ:

  • Chí Hòa, thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
  • Nhà thờ Chí Hòa nằm ở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Khám Chí Hòa, nhà tù được thực dân Pháp xây dựng tại quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đại đồn Chí Hòa, từng là đại đồn lớn nhất Việt Nam vào thế kỷ 19, do Nguyễn Tri Phương sai xây dựng. Đây cũng là nơi diễn ra Trận Đại đồn Chí Hòa giữa quân Pháp và quân Nhà Nguyễn năm 1861
  • Đình Chí Hòa, một ngôi đình cổ tọa lạc tại quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh