Chính phủ Anh Quốc

(đổi hướng từ Chính phủ Anh)

Chính phủ Bệ hạ (tiếng Anh: Her Majesty's Government/HMG) thường được gọi là Chính phủ Anh, là chính phủ trung ương của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Chính phủ Bệ hạ
tiếng Anh: Her Majesty's Government
tiếng Wales: Llywodraeth Ei Mawrhydi
HM Government logo.png
Huy hiệu của Chính phủ Bệ hạ
Tổng quan Chính phủ
Nhà nướcVương quốc Liên hiệp
Lãnh đạoThủ tướng
Bổ nhiệm bởiQuân chủ
Tổ chức chínhNội các
Chịu trách nhiệm trướcHạ nghị viện
Trụ sở10 Phố Downing
London
Websitehttps://www.gov.uk/

Lãnh đạo chính phủ là Thủ tướng, những thành viên còn lại là các Bộ trưởng. Thủ tướng chính phủ và các bộ trưởng cấp cao khác thuộc về ủy ban ra quyết định tối cao, còn được gọi là Nội các. Bộ trưởng Chính phủ là đại biểu Nghị viện và chịu trách nhiệm trước nghị viện. Chính phủ phụ thuộc Quốc hội để làm văn bản luật do cơ quan lập pháp ban hành, và từ Đạo luật Kỳ hạn Quốc hội 2011, Tổng tuyển cử được tổ chức 5 năm một lần để bầu mới Viện Thứ dân (Hạ viện), nếu cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm Chính phủ bị Hạ nghị viện bỏ phiếu thông qua, nếu vậy bầu cử có thể diễn ra sớm hơn. Sau cuộc bầu cử Quân vương lựa chọn Thủ tướng lãnh đạo Đảng chiếm đa số trong Hạ viện.

Trong Hiến pháp Anh, quyền hành pháp là của Quân vương, mặc dù quyền lực hành pháp duy nhất được điều hành bởi hoặc theo lời tư vấn của Thủ tướng và Nội các. Các thành viên Nội các tư vấn Quân vương là thành viên của Hội đồng cơ mật, và sử dụng quyền lực trực tiếp như lãnh đạo Ban chính phủ.

Thủ tướng hiện nay là Boris Johnson, lãnh đạo Đảng Bảo thủ, được bầu sau cuộc tổng tuyển cử ngày 24 tháng 7 năm 2019.

Chính phủ trong Nghị việnSửa đổi

Một nguyên tắc quan trọng trong Hiến pháp Anh là Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Điều này được gọi là Chính phủ chịu trách nhiệm.

Vương quốc Anh là quốc gia quân chủ lập hiến, trong đó quân vương trị vì (có nghĩa là vua hoặc nữ hoàng là người đứng đầu nhà nước trong thời gian không xác định) trên thực tế không thực hiện bất kỳ quyết định chính trị. Tất cả các quyết định chính trị được thực hiện bởi Chính phủ và Quốc hội. Nhà nước lập hiến hiện tại là kết quả sau các quá trình hạn chế và làm giảm quyền lực của quân vương, bắt đầu với Magna Carta năm 1215.

Quốc hội được chia làm 2 viện: Viện Thứ dân và Viện Quý tộc. Viện Thứ dân là Hạ viện và có quyền lực nhất. Viện Quý tộc là thượng viện, mặc dù có quyền bỏ phiếu để sửa luật nhưng Viện Thứ Dân có thể bỏ phiếu bác bỏ sự sửa đổi. Mặc dù Thượng viện có thể giới thiệu dự thảo, nhưng các định luật quan trọng nhất được đưa ra bởi Hạ nghị viện - và hầu hết được giới thiệu bởi chính phủ, lịch trình phần lớn thời gian của Quốc hội nằm trong Viện Thứ dân. Thời gian quan trọng của Quốc hội là thông qua dự thảo để trở thành đạo luật, vì họ phải trải qua một số phiên họp để thông qua trước khi trở thành đạo luật. Trước khi đệ trình một dự luật, chính phủ có thể thu thập ý kiến từ công chúng và các doanh nghiệp, và thường có thể đã giới thiệu và thảo luận chính sách trong lời hứa với Nữ hoàng, hoặc bản tuyên ngôn tranh cử hoặc nền tảng của Đảng.

Bộ trưởng Ngôi vua chịu trách nhiệm trước Viện họ đang ngồi; họ báo cáo với Viện và nhận chất vấn từ các thành viên viện đó. Đối với các Bộ trưởng cao cấp thường được Viện Thứ dân bầu nhiều hơn là Viện Quý tộc. Ví dụ các Bộ trưởng Nội các Huân tước Mandelson Quốc vụ khanh thứ nhất và Huân tước Adonis (Bộ trưởng Bộ Giao thông) ngồi trong Viện Quý tộc và chịu trách nhiệm trong viện đó trong chính phủ Gordon Brown.

Kể từ khi Edward VII trị vì, Thủ tướng luôn luôn là thành viên được bầu bởi Quốc hội, và do đó chịu trách nhiệm trước Hạ viện. Viện Quý tộc có hạn chế liên quan tới dự thảo tiền vì lý do này, có lẽ nó không thể được chấp nhận về mặt chính trị cho bản tường trình ngân sách được trao cho Quý tộc, với đại biểu Quốc hội không thể trực tiếp chất vấn Bộ trưởng Tài chính. Bộ trưởng Tài chính cuối cùng của Viện Quý tộc là Huân tước Denman (người tạm quyền trong 1 tháng năm 1834).

Dưới hệ thống Anh Chính phủ được đòi hỏi bởi quy ước và vì lý do thực tiễn để giữ vững lòng tin của Hạ nghị viện. Nó đòi hỏi hỗ trợ Hạ nghị viện cho nguồn cung cấp (bằng cách bỏ phiếu thông qua nguồn ngân sách của chính phủ) và để thông qua văn bản luật cơ bản. Theo quy ước chính phủ mất đi lòng tin của Hạ viện thì sẽ phải từ chức hoặc tổ chức tổng tuyển cử sớm. Sự hỗ trợ trong Viện Quý tộc hữu ích với chính phủ khi thông qua dự thảo luật ngay lập tức, không quan trọng. Chính phủ không cần từ chức khi mất lòng tin với Thượng viện và bị đánh bại bởi phiếu then chốt Viện đó. Do đó Viện Thứ dân là Viện chịu trách nhiệm.

Thủ tướng phải giải trình trong thời gian chất vấn Thủ tướng do các đại biểu tất cả các đảng tham gia đặt câu hỏi về mọi vấn đề. Cũng có các câu hỏi cho Ban các Bộ trưởng phải trả lời ngắn gọn câu hỏi liên quan đến ngành đặc nhiệm. Khác với chất vấn Thủ tướng, Bộ trưởng Nội các và Bộ trưởng cao cấp trong Ban có thể trả lời thay mặt cho chính phủ, tùy thuộc về vấn đề của câu hỏi.

Trong cuộc tranh luận của Bộ trưởng về việc làm luật của chính phủ, thường trách nhiệm mỗi Ban cho dự thảo, sẽ lãnh đạo tranh luận thay cho chính phủ và đáp lại các vấn đề của đại biểu hoặc quý tộc.

Ủy ban của Viện Thứ Dân và Viện Quý tộc yêu cầu giải trình, xem xét kỹ lưỡng công việc và kiểm tra chi tiết sự đề xuất làm luật. Các bộ trưởng xuất hiện trước ủy ban để đưa ra bằng chứng và trả lời câu hỏi.

Bộ trưởng Chính phủ cần phải có quy ước và mã thuộc Bộ trưởng. Khi Quốc hội đang nhóm họp, để lập báo cáo chủ yếu liên quan tới chính sách của Chính phủ hoặc các vấn đề quốc gia quan trọng tới Quốc hội. Đại biểu và quý tộc sẽ chất vấn báo cáo của Chính phủ. Khi Chính phủ quyết định lập báo cáo đầu tiên ngoài Quốc hội, nó thường bị đại biểu và chủ tịch Hạ viện phê bình và chỉ trích.

Chính phủ và Ngôi vuaSửa đổi

Quân chủ Anh hiện là Nữ hoàng Elizabeth II, là người đứng đầu nhà nước và quân vương, nhưng không phải là người đứng đầu chính phủ.

Nữ hoàng ít tham gia trực tiếp quyền hành pháp, và vẫn trung lập trong các vấn đề chính trị. Tuy nhiên, quyền lực hợp pháp của nhà nước vẫn được trao cho Vua và gọi là Ngôi vua (hay Vương miện) vẫn là nguồn của quyền hành pháp thi hành bởi chính phủ.

Ngoài thẩm quyền theo luật định, trong nhiều lĩnh vực Vương miện cũng sở hữu quyền hạn gọi là đặc quyền của nhà vua, có thể được dùng nhiều mục đích, từ phát hành hoặc rút hộ chiếu đến lời tuyên bố của chiến tranh. Do phong tục lâu đời, hầu hết các quyền hạn này được giao phó từ Quân vương đến các bộ trưởng khác nhau hoặc các viên chức khác của Vương miện, những người có thể sử dụng chúng không cần phải được chấp thuận từ Quốc hội.

Người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng có cuộc tiếp kiến hàng tuần với quân vương, Nữ hoàng "có quyền và nhiệm vụ bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề của Chính phủ...Cuộc tiếp kiến này, giữa Thủ tướng và quân vương với truyền thông là tuyệt mật. Sau khi bày tỏ quan điểm của mình, Nữ hoàng tuân theo lời khuyên của các bộ trưởng của mình".

Đặc quyền Hoàng gia bao gồm: Đối nội:

 • Quyền miễn nhiệm và bổ nhiệm Thủ tướng. Quyền này được thực hiện bởi các quân vương. Theo quy ước quân vương phải đề cử cá nhân có khả năng nhất điều khiển đa số trong Hạ viện.
 • Quyền miễn nhiệm và bổ nhiệm Bộ trưởng. Quyền này được Thủ tướng thực hiện với vai trò cá nhân.
 • Quyền Hoàng gia phê chuẩn dự án luật, phát luật cho có giá trị. Quyền này được thực hiện bởi Quân vương, người theo pháp lý có quyền bác bỏ, mặc dù không có dự thảo hay luật nào bị bác bỏ bởi quân vương kể từ Nữ hoàng Anne năm 1708.
 • Quyền Sĩ quan Ủy ban trong các lực lượng vũ trang.
 • Quyền ra lệnh cho các lực lượng vũ trang Hoàng gia Anh. Quyền này được thực hiện bởi Hội đồng Quốc phòng dưới danh nghĩa Nữ hoàng.
 • Quyền bổ nhiệm thành viên cho Hội đồng cơ mật Hoàng gia.
 • Quyền phát hành và thu hồi hộ chiếu. Quyền này được Bộ trưởng Nội vụ thực hiện.
 • Các đặc quyền ban ân (mặc dù các bản án tử hình đã bị bác bỏ, quyền này vẫn được sử dụng để giảm án).
 • Quyền cấp huân huy chương, danh dự.
 • Quyền thành lập đoàn thể thông qua Hiến chương Hoàng gia.

Đối ngoại:

 • Quyền phê chuẩn các hiệp ước quốc tế.
 • Quyền tuyên chiến và ký kết hòa bình với các quốc gia.
 • Quyền triển khai các lực lượng vũ trang tại nước ngoài.
 • Quyền công nhận ngoại giao.
 • Quyền công trạng và tiếp nhận ngoại giao.

Mặc dù Vương quốc Liên hiệp không có văn bản Hiến pháp duy nhất, Chính phủ công bố danh sách trên vào tháng 10/2003 để gia tăng tính minh bạch, khi một vài quyền hạn thi hành dưới danh nghĩa của quân vương và được hiểu là đặc quyền Hoàng gia. Tuy nhiên hoàn thành quy mô đặc quyền hoàng gia, nhiều người cho rằng sẽ quay trở lại chế độ quân chủ chuyên chế hoặc điều chỉnh bằng cách điều chỉnh hiến pháp, đã không hoàn toàn được đặt ra.

Cấp bậc trong Chính phủSửa đổi

Trong chính phủ được chia ra 4 cấp bậc:

 • Quốc vụ khanh (Secretary of State): chức vụ đứng đầu Bộ
 • Bộ trưởng (Minister of State): chức vụ đứng thứ 2 trong Bộ
 • Chính vụ Thứ quan (Parliamentary Under-Secretary of State/ Parliamentary Secretary): chức vụ thứ 3 trong Bộ, tương đương Thứ trưởng
 • Thư ký phụ trách Nghị viện (Parliamentary Private Secretary): chức vụ thứ 4 trong Bộ, dùng để liên lạc giữa các Quốc vụ khanh với các đại biểu.

Trong hệ thống Westminster, các chức vụ Quốc vụ khanh, Bộ trưởng, Chính vụ, Thư ký do đảng viên đảng cầm quyền nắm giữ. Ngoài ra mỗi Bộ còn có 1 chức vụ gọi là Giám đốc Điều hành Thường trực (Permanent Executive) do 1 nhân viên công vụ nắm giữ, chịu trách nhiệm điều hành và quản lý các hoạt động của Bộ. Giám đốc Điều hành Thường trực không thuộc đảng phái nào và có trách nhiệm báo cáo lên Quốc vụ khanh.

Cơ quan Chính phủSửa đổi

Chính phủ được cung cấp 560,000 công chức và nhân viên được chia làm 24 Ban (Bộ) và cơ quan hành pháp. Ngoài ra có 26 Ban không Bộ trưởng với nhiều quyền hạn khác nhau.[1]

Bộ có Bộ trưởngSửa đổi

Quốc vụ khanh (Secretary of State) đứng đầu Bộ, thường là thành viên nội các và bao gồm những vấn đề đòi hỏi phải có sự giám sát chính trị trực tiếp. Quốc vụ khanh được hỗ trợ bởi các Bộ trưởng (Minister of State). Thư ký Thường trực đứng đầu là công chức cấp cao quản lý hành chính của bộ. Phụ thuộc vào Ban cấp bộ là Giám đốc Điều hành Thường trực (Permanent Executive). Giám đốc Điều hành Thường trực có mức độ quyền tự chủ để thực hiện chức năng hoạt động và báo cáo cho một hoặc nhiều Bộ chính phủ cụ thể, sẽ thiết lập các nguồn tài trợ và chính sách chiến lược cho cơ quan.

Quốc vụ khanh và Bộ trưởng là đảng viên đảng cầm quyền trong Nghị viện. Riêng Giám đốc Điều hành Thường trực không thuộc đảng phái.

Ban
Tên Thành lập Chức vụ
Tiếng Việt Tiếng Anh Đứng đầu Đương nhiệm
Văn phòng Nội các Cabinet Office 1916 Thủ tướng Boris Johnson
Thư ký thứ nhất Nhà nước (Bộ trưởng) Khuyết
Bộ trưởng cho Văn phòng Nội các Oliver Dowden
Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp Department for Business, Energy and Industrial Strategy 2016 Quốc vụ khanh Greg Clark
Bộ Cộng đồng và chính quyền địa phương Department for Communities and Local Government 2006 Quốc vụ khanh Robert Jenrick
Bộ Giáo dục Department for Education 2010 Quốc vụ khanh Gavin Williamson
Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Department for Environment, Food and Rural Affairs 2001 Quốc vụ khanh George Eustice
Bộ Phát triển Quốc tế Department for International Development 1997 Quốc vụ khanh Anne-Marie Trevelyan
Bộ Giao thông Department for Transport 2002 Quốc vụ khanh Grant Shapps
Bộ Lao động và hưu trí Department for Work and Pensions 2001 Quốc vụ khanh Tiến sĩ Thérèse Coffey
Bộ Y tế Department of Health 1988 Quốc vụ khanh Matt Hancock
Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung Foreign and Commonwealth Office 1968 Quốc vụ khanh
Ngoại trưởng
Dominic Raab
Ngân khố Nữ hoàng
Bộ Tài chính
HM Treasury 1066 Thừa hành Ngân khố
Bộ trưởng Tài chính
Rishi Sunak
Văn phòng Nội chính
Bộ Nội vụ
Home Office
Home Department
1782 Quốc vụ khanh Priti Patel
Bộ Quốc phòng Ministry of Defence 1964 Quốc vụ khanh Ben Wallace
Bộ Tư pháp Ministry of Justice 2007 Quốc vụ khanh Robert Buckland
Văn phòng Bắc Ireland Northern Ireland Office 1972 Quốc vụ khanh Brandon Lewis
Văn phòng tổng chưởng lý cho Scotland Office of the Advocate General for Scotland 1999 Tổng chưởng lý Nam tước Keen xứ Elie
Văn phòng Lãnh đạo Viện Thứ Dân Office of the Leader of the House of Commons - Lãnh đạo Viện Thứ Dân Jacob Rees-Mogg
Văn phòng Lãnh đạo Viện Quý tộc Office of the Leader of the House of Lords - Lãnh đạo Viện Quý tộc Nữ Nam tước Evans xứ Bowes Park
Văn phòng Scotland Scotland Office 2003 Quốc vụ khanh Alister Jack
Bộ Thương mại Quốc tế
Cơ quan tài trợ xuất khẩu của vương quốc Anh
Department for International Trade
UK Export Finance
2016 Quốc vụ khanh Priti Patel
Văn phòng xứ Wales Wales Office 1999 Quốc vụ khanh Simon Hart
Bộ Kỹ thuật số, văn hoá, truyền thông và thể thao Department for Digital, Culture, Media and Sport 1997 Quốc vụ khanh Oliver Dowden
Bộ rời Liên minh châu Âu Department for Exiting the European Union 2016 Quốc vụ khanh Stephen Barclay
Tham dự cùng phiên họp nội các
Văn phòng Tổng chưởng lý Attorney General's Office 1277 Tổng chương lý Geoffrey Cox

      Bộ BREXIT kết thúc hoạt động vào 31/1/2020 khi BREXIT thành công.

Bộ không Bộ trưởngSửa đổi

Ban không Bộ trưởng thường là vấn đề giám sát chính trị trực tiếp được đánh giá không cần thiết hoặc không quan trọng. Đứng đầu là các viên chức cao cấp. Một số thực hiện hành pháp hay kiểm tra chức năng, và tình trạng của họ được dự định giữ họ khỏi sự can thiệp chính trị. Đứng đầu là Thư ký Thường trực hoặc Thư ký thường trực thứ 2.

Ban
Tên Chức vụ
Tiếng Việt Tiếng Anh Đứng đầu Đương nhiệm
(cập nhật 23/5/2015)
Hội đồng thiện nguyện cho Anh và xứ Wales Charity Commission for England and Wales Chủ tịch William Shawcross
Cơ quan cạnh tranh và điều hành thị trường Competition and Markets Authority Chủ tịch Huân tước Currie xứ Marylebone
Giám đốc điều hành Alex Chisholm
Cơ quan công tố Hoàng gia Crown Prosecution Service Tổng trưởng lý Jeremy Wright
Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Food Standards Agency Giám đốc tạm thời Tim Bennett
Ủy ban Lâm nghiệp Forestry Commission Chủ tịch Sir Harry Studholme
Ban thống kê chính phủ Government Actuary's Department Thống kê viên chính phủ Martin Clarke
Ban pháp chế chính phủ Government Legal Department Tổng kiểm soát Jonathan Jones
Cơ quan đăng ký đất đai Hoàng gia HM Land Registry Chủ tịch kiêm Chủ tịch điều hành Ed Lester
Cơ quan thuế và hải quan Hoàng gia HM Revenue and Customs Chủ tịch điều hành Lin Homer
Cơ quan xử phạt Quốc gia National Crime Agency Tổng giám đốc Keith Bristow
Cơ quan tiết kiệm và đầu tư Quốc gia National Savings and Investments Bộ trưởng Tài chính (kiêm nhiệm) George Osborne
Văn phòng tiêu chuẩn giáo dục, dịch vụ trẻ em và các kỹ năng Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills Chủ tịch David Hoare
Văn phòng quản lý thị trường Gas và điện Office of Gas and Electricity Markets Chủ tịch điều hành Dermot Nolan
Văn phòng quản lý bằng cấp và thi cử Office of Qualifications and Examinations Regulation Chủ tịch điều hành Glenys Stacey
Chủ tịch Amanda Spielman
Văn phòng đường và đường sắt Office of Rail and Road Chủ tịch Anna Walker
Chủ tịch điều hành Richard Price
Cơ quan hậu cần bản đồ Ordnance Survey Tổng giám đốc Neil Ackroyd
Văn phòng gian lận nghiêm trọng Serious Fraud Office Giám đốc David Green
Tòa án Tối cao Vương quốc Liên hiệp Supreme Court of the United Kingdom Chánh án Huân tước Neuberger xứ Abbotsbury
Cơ quan lưu trữ Quốc gia The National Archives Chủ tịch -
Cơ quan thống kê Vương quốc Liên hiệp UK Statistics Authority Chủ tịch Andrew Dilnot
Cơ quan đầu tư và thương mại Vương quốc Liên hiệp UK Trade & Investment Chủ tịch điều hành Dominic Jermey
Cơ quan quản lý dịch vụ về nước Water Services Regulation Authority Chủ tịch điều hành Cathryn Ross

Trụ sởSửa đổi

Thủ tướng Chính phủ có trụ sở tại số 10 phố Downing ở Westminster, London. Các cuộc họp Chính phủ cũng diễn ra tại đây. Các cơ quan chính phủ có trụ sở gần đó ở Whitehall.

Chính quyền phân cấpSửa đổi

Từ năm 1999, số vùng chính quyền trung ương đã được chuyển giao cho chính phủ có trách nhiệm ở Scotland, Xứ Wales và Bắc Ireland. Đây không phải là một phần của Chính phủ Hoàng gia, chính phủ của họ được tổ chức và chịu trách nhiệm riêng của họ dưới Nữ hoàng. Và không có chính phủ phân cấp tại Anh.

Tham khảoSửa đổi