Mở trình đơn chính

Chính phủ Quốc dân Trung Hoa Dân Quốc (giản xưng Chính phủ Quốc dân) là chính phủ trung ương và cơ quan hành chính tối cao Trung Hoa Dân Quốc thời kỳ huấn chính, do Đại bản doanh Đại nguyên soái Lục-Hải quân Trung Hoa Dân Quốc cải tổ thành[1][2], thành lập vào ngày 1 tháng 7 năm 1925, kết thúc vào ngày 20 tháng 5 năm 1948. Từ khi thành lập cho đến năm 1928, Chính phủ Quốc dân và Chính phủ Bắc Dương tại Bắc Kinh đối lập lẫn nhau; sau Bắc phạt thống nhất toàn quốc vào năm 1928, trở thành chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho Trung Quốc. Từ năm 1937 đến năm 1945, Chính phủ Quốc dân lãnh đạo Trung Quốc tiến hành Chiến tranh kháng Nhật, từ sau sự kiến Trân Châu Cảng bắt đầu cùng Đồng Minh đối kháng phe Trục. Ngày 20 tháng 5 năm 1948, căn cứ theo "Hiến pháp Trung Hoa Dân Quóc", tổng thống và phó tổng thống được lựa chọn chính thức nhậm chức, Chính phủ Quốc dân cải tổ thành Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc.

Trung Hoa Dân Quốc
Chính phủ Quốc dân

 

 

năm 1925–năm 1948
 

 

Quốc kỳ Quốc huy
Quốc ca
Quốc ca Trung Hoa Dân Quốc


Quốc kỳ ca
Quốc kỳ ca Trung Hoa Dân Quốc
Khu vực hành chính pháp lý Trung Hoa Dân Quốc năm 1948
Ghi chú: Đương thời Ngoại Mông Cổ thực tế do nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ khống chế.
Thủ đô Quảng Châu (1925-1926)
Vũ Hán (1927, 1937-1938)
Nam Kinh (1927-1937, 1946-1948)
Lạc Dương(1932)
Tây An (1932) (bồi đô)
Trùng Khánh (1937-1946)
Ngôn ngữ Hán ngữ
Chính quyền Quốc gia chủ nghĩa Tam Dân
chế độ ủy ban
chấp chính độc đảng
Chủ tịch Chính phủ Quốc dân
 •  1925–1926 Uông Triệu Minh
 •  1928 Đàm Diên Khải
 •  1928–1931 Tưởng Giới Thạch
 •  1931–1943 Lâm Sâm
 •  1943–1948 Tưởng Giới Thạch
Ủy viên trưởng Ủy ban Quân sự Chính phủ Quốc dân
 •  1932–1946 Tưởng Giới Thạch
Lập pháp Lập pháp viện (1928-1948)
Quốc dân tham chính hội (1938-1948)
Hội nghị hiệp thương chính trị (1946)
Quốc dân đại hội chế hiến (1946)
Giai đoạn lịch sử Giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh
Chiến tranh thế giới thứ hai
Chiến tranh Lạnh
 •  Kiến lập 1 tháng 7 năm 1925
 •  Bắt đầu Bắc phạt 29 tháng 7 năm 1926
 •  Đông Bắc đổi cờ 29 tháng 12 năm 1928
 •  Kháng chiến bùng phát 7 tháng 7 năm 1937
 •  Kháng chiến kết thúc 15 tháng 8 năm 1945
 •  Thi hành hiến pháp 20 tháng 5 năm 1948
Tiền tệ viên
pháp tệ

Chính phủ Quốc dân được Trung Quốc Quốc Dân đảng kiến lập theo "đại cương kiến quốc Chính phủ Quốc dân" của Tôn Trung Sơn, do Trung Quốc Quốc Dân đảng cầm quyền, chức vị chủ yếu đều do đảng viên của đảng này đảm nhiệm, song cũng tiếp nhận nhân sĩ ngoài đảng tham dự. Trong thời gian tồn tại, Trung Quốc Quốc Dân đảng nhiều lần phát sinh xung đột và phân liệt nội bộ, dẫn đến bộ phận đảng viên rời bỏ để tự thành lập "Chính phủ Quốc dân". Ngoài ra, sau khi thi hành hiến pháp, Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc trong thời kỳ Trung Quốc Quốc Dân đảng cầm quyền nhiều trường hợp vẫn thường được goi là "Chính phủ Quốc dân".

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ 林天人 (2002). 中國通史. 五南圖書出版股份有限公司. tr. 600–. ISBN 978-957-11-3035-4. Truy cập ngày 17 tháng 1 năm 2013. 
  2. ^ 張豈之; 陳振江; 江沛 (2002). 晚淸民國史. 五南圖書出版股份有限公司. tr. 309–. ISBN 978-957-11-2898-6. Truy cập ngày 17 tháng 1 năm 2013.