Mở trình đơn chính

Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, thường được gọi là Chính phủ Đài Loan chính thức thành lập năm 1912 tại Nam Kinh, với Tôn Trung Sơn là Chủ tịch Chính phủ lâm thời Trung Hoa Dân Quốc theo Hiến pháp lâm thời của Trung Hoa Dân Quốc. Chính phủ của ông chuyển đến Bắc Kinh cùng năm với Viên Thế Khải làm Chủ tịch, và vẫn còn dưới quyền của ông là một chính phủ Trung Quốc được phê chuẩn quốc tế cho đến năm 1928. Trong thời kỳ Cộng hòa, có một loạt các chính phủ, đôi khi cạnh tranh với nhau. Chính phủ quốc gia, người đứng đầu Quốc Dân Đảng (Quốc Dân Đảng), ban đầu được thành lập như một chính phủ quân sự đối thủ dưới sự bảo trợ của Tôn Trung Sơn tại Quảng Châu vào năm 1917. Sau khi Sun qua đời năm 1925, Tưởng Giới Thạch lãnh đạo Đoàn thám hiểm phương Bắc (1926-1928) để thống nhất đất nước và thành lập thủ đô ở Nam Kinh. Chính phủ giành được sự công nhận ngoại giao nhưng không kiểm soát toàn bộ triều đại nhà Thanh. Chính phủ độc đảng được tuyên bố dựa trên Ba nguyên tắc nhân dân của Mặt trời, được cung cấp cho việc chuyển đổi "giám sát", nhưng đã giành được nhiều đảng chính trị hơn, bao gồm cả Đảng Cộng sản Trung Quốc trên Mặt trận Thống nhất trong Chiến tranh Trung-Nhật lần thứ hai (1937-1945). Hiến pháp giám sát năm 1931 đã được thay thế bởi Hiến pháp của Trung Hoa Dân Quốc năm 1947.

Chính phủ hiến pháp mới chuyển đến Đài Bắc, Đài Loan, vào năm 1949 vì mất quân đội trong cuộc Nội chiến Trung Quốc. Chính phủ định cư tại Đài Loan và nắm quyền kiểm soát các đảo khác bao gồm Bành Hồ, Kim Môn, Mã Tổ, Ba Bình và Đông Sa. Sự kiểm soát của chính phủ đã bị chi phối bởi Quốc dân đảng, nhưng tình hình đã thay đổi khi Trung Hoa Dân Quốc biến thành nền dân chủ đa đảng.

Cơ cấu tổ chứcSửa đổi

 
Cơ cấu tổ chức của Chính phủ Trung ương Trung Hoa Dân quốc.

Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc chính thức bao gồm tổng thống và năm nhánh của chính phủ, được mô phỏng theo triết lý chính trị của Tôn Trung Sơn về Ba nguyên tắc của nhân dân.

Xem thêmSửa đổi