Chính quyền địa phương ở Wales

Để thành lập các chính quyền địa phương, Wales kể từ ngày 01 tháng 4 năm 1996 được chia thành 22 'Khu vực chính' (principal areas) chính quyền đơn nhất [1] Hội đồng được bầu của các khu vực này chịu trách nhiệm cho việc cung cấp tất cả các dịch vụ chính phủ địa phương, bao gồm giáo dục, công tác xã hội, bảo vệ môi trường, và hầu hết các tuyến đường cao tốc. Dưới những khu vực chính cũng có (trong hầu hết, nhưng không phải tất cả) Hội đồng cộng đồng được bầu mà trách nhiệm về các khía cạnh cụ thể của việc áp dụng các chính sách địa phương có thể được phân cấp.

Các khu vực chính được gọi bằng những từ khác nhau như county, county borough, city or city and county, mặc dù đây là một sự phân biệt không luôn luôn được tôn trọng trong phương tiện truyền thông, bao gồm cả đài BTCN , đề cập đến tất cả 22 khu vực chỉ đơn giản là hạt.[2][3]

Nữ hoàng chỉ định một chỉ định một Lord Lieutenant để đại diện cho mình trong một trong tám hạt bảo quản ở Wales, mà là sự kết hợp của các khu vực chính cho mục đích nghi lễ.

Phân cấp ở Wales được tạo ra cho mục đích như cung cấp cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp và tổ chức của Dịch vụ Y tế Quốc gia được tạo thành từ sự kết hợp các khu vực chính. Lực lượng Cảnh sát Dyfed-Powys, ví dụ, hoạt động trong khu vực bao gồm các khu vực chính của Powys, Pembrokeshire, CeredigionCarmarthenshire - 3 hạt cuối lập thành hạt bảo quản Dyfed.

Tổng cộng có 6 City ở Wales: ngoài 3 khu vực chính có danh hiệu City (Cardiff, Swansea và Newport), cộng đồng của Bangor, St DavidsSt Asaph cũng có danh hiệu này. Địa vị City được ban cho qua văn kiện hoàng gia Anh.

Principal Area

sửa

Cơ cấu quản lý hiện nay ở Wales có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 1996 và chia Wales thành 22 khu vực chính, đó là những huyện hành chính, chịu trách nhiệm cho tất cả các công việc hành chính của địa phương. Không có quản lý trung gian trên họ, vì vậy nó có thể so sánh với chính quyền đơn nhất ở Anh. Mặc dù 22 khu vực đều có tình trạng hành chính tương tự, tuy nhiên, do lịch sử và diện tích của nó, chúng có tên gọi khác nhau, vì vậy 9 khu vực có tên là County (hạt), 10 có danh hiệu County Borough (hạt thành phố), 1 có danh hiệu city (thành phố) và 2 danh hiệu City và County.

Wales từ năm 1998 có một quốc hội với quyền hạn hạn chế, Quốc hội xứ Wales (National Assembly for Wales).

Trường hợp tên tiếng Anh khác với tiếng wales, tên tiếng wales được ghi thêm trong danh sách sau đây:

 
Phân cấp hành chính Wales: 22 Principal Areas
Principal Area Tên tiếng wales Diện tích
(km²)[4]
Dân số[4] Mật độ[4]
Blaenau Gwent 3 109 69.822 643
Bridgend 3 Pen-y-bont ar Ogwr 251 139.740 557
Caerphilly 3 Caerffili 277 179.022 646
Cardiff 2 Caerdydd 140 348.493 2.489
Carmarthenshire Sir Gaerfyrddin 2.371 184.317 78
Ceredigion 1.785 76.046 43
Conwy 1.126 115.515 103
Denbighshire Sir Ddinbych 837 94.066 112
Flintshire Sir y Fflint 438 152.743 349
Gwynedd 2.535 122.142 48
Isle of Anglesey Ynys Môn 711 70.049 99
Merthyr Tydfil 3 Merthyr Tudful 111 58.898 532
Monmouthshire Sir Fynwy 849 91.659 108
Neath Port Talbot 3 Castell-nedd Port Talbot 441 140.108 317
Newport 1 Casnewydd 190 146.106 767
Pembrokeshire Sir Benfro 1.619 123.035 76
Powys 5.181 132.952 26
Rhondda Cynon Taf 3 424 235.599 555
Swansea 2 Abertawe 378 239.633 634
Torfaen 3 126 91.372 727
Vale of Glamorgan 3 Bro Morgannwg 331 126.831 383
Wrexham 3 Wrecsam 504 135.919 270
1 City
2 City và County
3 County Borough

Với mục đích nghi lễ, Wales ngoài ra còn được chia ra làm 8 hat bảo quản (Preserved County), hầu như tương ứng với 8 hạt, tồn tại ở Wales giữa năm 1974 và 1996n. Mỗi Principal Area đều được kết hợp với một Preserved County.

Cộng đồng

sửa

Ở cấp thấp nhất trong phân khu hành chính ở xứ Wales là cộng đồng (community) tương tự như Xã (Anh), một bộ phận của hạt (principal area). Chúng có thể có Hội đồng cộng đồng được bầu, mà thực hiện một số vai trò: như cung cấp nhu cầu công cộng địa phương, và đại diện cho cộng đồng của họ với các cơ quan chính quyền địa phương lớn hơn. Hội đồng cộng đồng tương đương với Hội đồng xã của Anh. Một hội đồng cộng đồng có thể gọi cho mình một "hội đồng thành phố" (town council) nếu nó muốn. Các hội đồng của ba cộng đồng với Địa vị City - Bangor, St AsaphSt David's and the Cathedral Close - được gọi là "Hội đồng city". Cộng đồng nào quá nhỏ để có một hội đồng có thể có, thay vào đó, một cuộc họp cộng đồng: một ví dụ của dân chủ trực tiếp.

Liên kết ngoài

sửa

Tham khảo

sửa