Chính sách không can thiệp tích cực

Tham khảoSửa đổi

Chính sách Không can thiệp tích cực (chữ Hán: 積極不干預, Tích cực Bất can dự, tiếng Anh: Positive non-interventionism) là chính sách kinh tế được chính quyền Hồng Kông áp dụng từ năm 1971 và đã tạo nên sự phồn thịnh kinh tế nổi bật tại Hồng Kông từ đó đến nay. Chính sách này chủ trương rằng chính quyền hãy để cho dân chúng tự do kinh doanh mà không can thiệp bằng những biện pháp kinh tế như đánh thuế cao, đặt ra xuất nhập khẩu, hay chính quyền điều khiển kinh tế. Chính sách này được Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông người Anh là ông John Cowperthwaite bắt đầu cho áp dụng từ năm 1971 và được các Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông như ông Philip Haddon-Cave tiếp tục thi hành cho đến nay. Ông Hadden-Cave giải thích rằng chính quyền chỉ nên tích cực sau khi cân nhắc thật cẩn trọng xem sự can thiệp ấy có thật sự mang lại lợi ích hay chỉ tạo thêm trì trệ kinh tế.

Chính sách Không can thiệp tích cực dựa trên chính sách thương mại tự do theo chủ thuyết kinh tế học tân cổ điển mà những nhà kinh tế gia nổi tiếng như Adam Smith đã cổ xướng từ thế kỷ 18.