Phái chính thống (theo văn tự Hi vănː όρθος, "đúng" và δόξα, "quan điểm", "giáo nghĩa") có nghĩa ý vị là "giáo nghĩa chính xác được nhất trí thừa nhận" và ý vị hơn: "giáo nghĩa phù hợp" hay "tôn trọng phong tục". Chính thống còn là một giáo nghĩa kiến lập coi mình là quy phạm chân thật.

Liên tiếp ngoại bộSửa đổi