Chùa Hương (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Chùa Hương có thể là một trong các chùa sau:

  • Chùa Hương ở xã Hương Sơn huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
  • Chùa Hương trên núi Hồng Lĩnh, thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Xem thêmSửa đổi