Chúa Con (tiếng Hy Lạp: Θεός ὁ υἱός, tiếng Latinh: Deus Filius) là ngôi thứ hai trong Ba Ngôi Thiên Chúa theo thần học Kitô giáo.[1] Giáo lý Ba Ngôi xác tín Giê-suThiên Chúa nhập thể, đồng bản thể nhưng riêng biệt ngôi vị với Chúa ChaChúa Thánh Linh.

Thiên Chúa nghỉ ngơi sau sáng thế – Tranh khảm Byzantine tại Monreale, Sicilia miêu tả Chúa Giêsu Kitô là đấng tạo dựng thế giới.
Danh hiệu trong tôn giáo
Phật & Phật Mẫu
& Như Lai
Bích-chi Phật & A-la-hán
& Thanh Văn
Đại bồ tát & Bồ tát nhỏ
& Bồ tát
Tiên / Tiên nữ
Thứ Tiên / Đại Tiên / Tiểu Tiên
Thánh & Thánh Mẫu & Thánh vương
Thánh nữ & Thánh Linh & Thánh cậu
Trung Thánh &
Đại thánh & Tiểu thánh
Chúa & Nữ Chúa
Chúa Con & Chúa Cha
Thần & Á thần
Mẫu thần & Nữ thần
Tiểu Thần & Trung Thần &
Đại Thần

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Gilles Emery (2011). The Trinity: An Introduction to Catholic Doctrine on the Triune God. Catholic University of America Press. ISBN 978-0-8132-1864-9.