Chúa Con (tiếng Hy Lạp: Θεός ὁ υἱός, tiếng Latinh: Deus Filius) là ngôi thứ hai trong Ba Ngôi Thiên Chúa theo thần học Kitô giáo.[1] Giáo lý Ba Ngôi xác tín Giê-suThiên Chúa nhập thể, đồng bản thể nhưng riêng biệt ngôi vị với Chúa ChaChúa Thánh Linh.

Thiên Chúa nghỉ ngơi sau sáng thế – Tranh khảm Byzantine tại Monreale, Sicilia miêu tả Chúa Giêsu Kitô là đấng tạo dựng thế giới.

Chú thích sửa

  1. ^ Gilles Emery (2011). The Trinity: An Introduction to Catholic Doctrine on the Triune God. Catholic University of America Press. ISBN 978-0-8132-1864-9.