Chăn nuôi dưới tán rừng

Chăn nuôi dưới tán rừng hay chăn thả trong rừng (Silvopasture) là thực hiện mô hình chăn nuôi kết hợp giữa nông-lâm nghiệp (nông lâm kết hợp) với các yếu tố cây rừng, thức ăn gia súcchăn thả gia súc được thuần hóa theo cách có lợi cho cả hai bên. Nó sử dụng các nguyên tắc chăn thả được quản lý theo hướng chăn nuôi luân canh và nó là một trong một số hình thức nông lâm kết hợp khác nhau. Việc chăn thả dưới tán rừng nếu được quản lý đúng cách có thể tăng năng suất tổng thể và thu nhập dài hạn do sản xuất đồng thời cây trồng, thức ăn gia súc và chăn nuôi, và có thể mang lại lợi ích môi trường như cô lập lượng carbon phác thải từ gia súc.

Một con bò đang được chăn nuôi dưới tán rừng (thả rông ở bìa rừng)

Chăn nuôi dưới tán rừng là một trong những hình thức nông nghiệp lâu đời nhất được biết đến và đã được thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới trong nhiều thế kỷ. Chăn nuôi dưới tán rừng không giống như chăn thả không được quản lý trong rừng, nơi có nhiều hậu quả tiêu cực về môi trường mà phạm vi của chúng chỉ tập trung vào vùng đệm của rừng hoặc những vùng rừng được quy hoạch và rừng sản xuất. Một lợi ích chính của chăn thả trong rừng là tăng sử dụng đất nông nghiệp và có thể kết hợp các khu rừng chưa sử dụng vào sản xuất và sản xuất nhiều sản phẩm trên cùng một diện tích. Điều này đa dạng hóa nguồn thu nhập của trang trại và tăng khả năng thích ứng của trang trại, mô hình này đã được chứng minh là tăng sự phong phú và đa dạng của động vật hoang dã và góp phần vào việc cô lập carbon và giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Tham khảo

sửa
  • Venator, Charles R., Jurgen Glaeser and Reynaldo Soto. 1992. "A Silvopastoral Strategy" in Development or Destruction: The Conversion of Tropical Forest to Pasture in Latin America. pp. 281–292. Westview Press/Boulder
  • 1982-, Gabriel, Steve (2018). Silvopasture: a guide to managing grazing animals, forage crops, and trees in a temperate farm ecosystem. White River Junction, Vermont. ISBN 9781603587310. OCLC 1020304962.
  • Wilson, Matthew; Lovell, Sarah (2016-06-18). "Agroforestry—The Next Step in Sustainable and Resilient Agriculture". Sustainability. 8 (6): 574. doi:10.3390/su8060574. ISSN 2071-1050.
  • "Silvopasture". National Agroforestry Center. National Agroforestry Center. ngày 10 tháng 4 năm 2015.
  • Wolfe, Martin S.; Pearce, Bruce D.; Smith, Jo (December 2012). "A European perspective for developing modern multifunctional agroforestry systems for sustainable intensification". Renewable Agriculture and Food Systems. 27 (4): 323–332. doi:10.1017/S1742170511000597. ISSN 1742-1713.
  • Forum, The Farm Woodland. "The Farm Woodland Forum - Silvopastoral National Network Experiment". www.agroforestry.ac.uk.
  • "Wood Pasture: Rassal Ashwood National Nature Reserve". Scottish Natural Heritage.
  • Stiven, Roland; Holl, Kate (2004). Wood Pasture. Perth, UK: Scottish Natural Heritage. ISBN 1853973866.

Liên kết ngoài

sửa