Bộ điều vận thiết bị

(đổi hướng từ Chương trình điều khiển)

Trong tin học, trình điều khiển, trình điều khiển thiết bị hay device driver là một chương trình máy tính vận hành hoặc điều khiển một loại thiết bị cụ thể được gắn vào máy tính.[1] Trình điều khiển cung cấp giao diện phần mềm cho các thiết bị phần cứng, cho phép hệ điều hành và các chương trình máy tính khác truy cập các chức năng phần cứng mà không cần biết chi tiết chính xác về phần cứng đang được sử dụng.

Trình điều khiển giao tiếp với thiết bị thông qua bus máy tính hoặc giao tiếp hệ thống con mà phần cứng kết nối. Khi một chương trình gọi yêu cầu một chương trình con trong trình điều khiển, trình điều khiển sẽ đưa ra các lệnh cho thiết bị. Sau khi thiết bị gửi dữ liệu trở lại trình điều khiển, trình điều khiển có thể gọi các chương trình con trong chương trình gọi ban đầu.

Trình điều khiển phụ thuộc vào phần cứng và hệ điều hành cụ thể. Chúng thường cung cấp xử lý ngắt cần thiết cho bất kỳ giao diện phần cứng phụ thuộc thời gian không đồng bộ cần thiết nào.[2]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “What is all device driver?”. WhatIs.com. TechTarget. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2018. 
  2. ^ EMC Education Services (2010). Information Storage and Management: Storing, Managing, and Protecting Digital Information. John Wiley & Sons. ISBN 9780470618332. 

Liên kết ngoàiSửa đổi