Chương trình Voyager

Chương trình Voyager là một chương trình khám phá vũ trụ do NASA phát triển. Chương trình này có hai vệ tinh nhân tạo được phóng lên, đó là Voyager 1Voyager 2. Cả hai vệ tinh đã có những phát hiện lớn cho các nhà thiên văn học.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi