Chương trình phát thanh

Chương trình phát thanh hay chương trình truyền thanh là một phân đoạn nội dung dùng để phát sóng trên radio. Nó có thể là sản xuất trước đó hoặc là bộ phận của loạt các tập (series) định kỳ. Một chương trình đơn lẻ trong một series được gọi là một tập.

Truyền thanh quốc tế sửa

Sự yêu thích radio cổ (old-time radio) đã và đang gia tăng trong những năm gần đây với các chương trình được mua bán và sưu tập lại trên băng cuộn, băng cassette, đĩa CD và tải xuống trên Internet, cũng như sự phổ biến của podcast.[1][2]

Các loại hình sửa

Các chương trình phát thanh nổi tiếng sửa

Hoa Kỳ sửa

Vương quốc Anh sửa

Malaysia sửa

Việt Nam sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Spiegel, Jan Ellen (ngày 9 tháng 9 năm 2007). “We Interrupt This Play for a News Bulletin on the War”. Thời báo New York. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2007.
  2. ^ “Radio Dramas (Kịch truyền thanh)”. Regina A. Quick Center for the Arts. Đại học Fairfield. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 8 năm 2007. Truy cập ngày 18 tháng 4 năm 2008.