Chất điện ly mạnh

(Đổi hướng từ Chất điện li mạnh)

Chất điện ly mạnh là một dung dịch tan hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn trong dung dịch, các phân tử hòa tan đều bị ion hóa hoặc phân ly. Các ion này dẫn điện tốt trong dung dịch.[1]

Một số ví dụ

sửa

Acid mạnh

sửa

Base mạnh

sửa

Muối

sửa

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ “Electrolyte Solutions” (PDF). University of Babylon. Truy cập ngày 17 tháng 7 năm 2023.