Chất điện ly mạnh

(Đổi hướng từ Chất điện li mạnh)

Chất điện ly mạnh là một dung dịch tan hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn trong dung dịch, các phân tử hòa tan đều bị ion hóa hoặc phân ly. Các ion này dẫn điện tốt trong dung dịch.[1]

Một số ví dụ Sửa đổi

Acid mạnh Sửa đổi

Base mạnh Sửa đổi

Muối Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ “Electrolyte Solutions” (PDF). University of Babylon. Truy cập ngày 17 tháng 7 năm 2023.