Chất kết dính thủy lực

Chất kết dính thủy lực là chất ở dạng bột mịn cấu thành từ các muối khoáng khan hoạt tính mà khi tiếp xúc với nước thì biến thành một vật liệu dạng rắn, một loại đá nhân tạo[1].

Các loại chất kết dính thủy lựcSửa đổi

Trang liên quanSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ AFNOR, Liants Hydrauliques: Définition, classification et spécifications des ciments. NF P 15-301, Paris AFNOR 1981, trang 1-3