Chẩn đoán (διάγνωσις) là sự xác định tính chất và nguyên nhân của sự vật, hiện tượng. Chẩn đoán được sử dụng trong nhiều ngành qua nhiều biến thể khác nhau bằng cách sử dụng biện luận, phân tích và kinh nghiệm để phát hiện ra nguyên nhân và kết quả. Trong kỹ thuật hệ thống và khoa học máy tính, chẩn đoán thường được sử dụng để xác định nguyên nhân của triệu chứng, cách giảm nhẹ hay cách giải quyết vấn đề.

Kĩ thuật máy tính và mạngSửa đổi

Toán học và logic họcSửa đổi

Y họcSửa đổi

Phương thứcSửa đổi

ToolsSửa đổi

Organizational DevelopmentSửa đổi

Kỹ thuậtSửa đổi

TaxonomySửa đổi

Chú thíchSửa đổi