Chế độ phụ quyền dị tính

Chế độ phụ quyền dị tính (từ chế độ phụ quyền + dị tính luyến ái) là một hệ thống xã hội-chính trị mà trong đó giới tính nam và những người dị tính có quyền lực hơn các giới tínhxu hướng tình dục khác.[1][2][3][4][5]

Từ góc nhìn của phong trào nữ quyền, từ "chế độ phụ quyền" chỉ ra người cha là người nắm giữ quyền lực trong một hệ thống gia đình, và vì vậy đồng nghĩa đến sự phụ thuộc của phụ nữ đến quyền lực của đàn ông. Cùng với sự xuất hiện của lý thuyết queer vào những năm 1980 và những năm 1990 cùng các câu hỏi được đặt ra xoay quanh hệ thống bình thường hoá dị tính luyến ái và hệ thống nhị phân giới tính, sự thống trị này không chỉ được miêu tả thông qua giới tính, mà còn thông qua xu hướng tình dục.[1][3][6]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a b (tiếng Tây Ban Nha) ¿Ruptura o Continuidad?
  2. ^ (tiếng Tây Ban Nha) La reproducción del enmarcado heteropatriarcal desde la praxis política lesbofeminista frente al amor y las relaciones erótico-afectivas no monogámicas.[liên kết hỏng]
  3. ^ a b Unpacking Hetero-Patriarchy: Tracing the Conflation of Sex, Gender & Sexual Orientation to Its Origins.
  4. ^ De la cama a la calle: perspectivas teóricas lésbico-feministas (PDF) (bằng tiếng Tây Ban Nha). Brecha Lésbica. 2006. tr. 83. ISBN 978-958-9307-61-8. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 5 Tháng 10 năm 2018. Truy cập ngày 16 Tháng 7 năm 2016.
  5. ^ (tiếng Tây Ban Nha) La persistencia del heteropatriarcado.
  6. ^ Jeffreys, Sheila (1993). The Lesbian Heresy: A Feminist Perspective on the Lesbian Sexual Revolution (bằng tiếng Anh). Spinifex Press. tr. 208. ISBN 1 875559 17 5.