Chế Năng (制能) là vua của Chăm Pa, lúc đó là chư hầu của Đại Việt từ năm 1312 tới 1318.[1]:229

Chế Năng
Vua Chăm Pa
vua1312 - 1318
Tiền nhiệmChế Chí
Kế nhiệmChế A Nan
Thông tin chung
Thân phụChế Mân
Thân mẫuTapasi

Tiểu sử sửa

Chế Năng là con thứ hậu Tapasi của vua Chế Mân, người Yavadvipa. Khi Đại Việt dưới thời vua Trần Anh Tông chiếm đóng Chăm Pa. Chế Đà A Bà Niêm được đưa lên thay thế anh cùng cha khác mẹ mình là vua Chế Chí năm 1312, lấy tước hiệu Chế Năng.

Năm 1314 Chế Năng kéo quân ra Bắc chiếm lại châu Ô và châu Lý và chỉ bị đẩy lui 5 năm sau đó. Năm 1318, vua Trần Minh Tông gởi quân đưới sự lãnh đạo của tướng Trần Quốc ChẩnPhạm Ngũ Lão tiến xuống Đồ Bàn, Chế Năng cùng hoàng gia chạy sang Java lánh nạn, triều đình Chiêm Thành bị bỏ trống.[2]

Tham khảo sửa

  1. ^ Coedès, George (1968). Walter F. Vella (biên tập). The Indianized States of Southeast Asia. trans.Susan Brown Cowing. University of Hawaii Press. ISBN 978-0-8248-0368-1.
  2. ^ “A History of Vietnam”. Google Books. Truy cập 4 tháng 4 năm 2016.
Tiền nhiệm:
Chế Chí 1307–1312
Vua của Chăm Pa
1312–1318
Kế nhiệm:
Chế A Năng 1318–1342