Chế biến thực phẩm là việc biến đổi các sản phẩm nông nghiệp thành thực phẩm, hoặc một dạng thực phẩm thành các hình thức thực phẩm khác. Chế biến thực phẩm bao gồm nhiều hình thức chế biến thực phẩm, từ nghiền hạt để làm bột thô để nấu tại nhà đến các phương pháp công nghiệp phức tạp được sử dụng để làm thực phẩm tiện lợi.[1]

Sản xuất phô mai công nghiệp

Chế biến thực phẩm chính là cần thiết để làm cho hầu hết các loại thực phẩm có thể ăn được, và chế biến thực phẩm thứ cấp biến các thành phần thành thực phẩm quen thuộc, chẳng hạn như bánh mì.[2]

Chế biến thực phẩm cấp ba đã bị chỉ trích vì thúc đẩy tình trạng thừa dinh dưỡng và béo phì, chứa quá nhiều đường và muối, quá ít chất xơ và không có lợi cho nhu cầu ăn kiêng của con người và động vật trang trại.[3][4]

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Grumezescu, Alexandru Mihai; Holban, Alina Maria (2018-04-08). “Chế biến thực phẩm để tăng chất lượng và tiêu thụ”. tr. Báo chí học thuật. P. 430. ISBN 9780128114995.
  2. ^ Nhà xuất bản CRC. “Sổ tay Thịt và Chế biến Thịt, Ấn bản thứ hai”. tr. ISBN 9781439836835.
  3. ^ Hitzmann, Bernd (11-08-2017). “Đo lường, mô hình hóa và tự động hóa trong Chế biến Thực phẩm Tiên tiến”. tr. 30–32. ISBN 9783319601113.
  4. ^ Ionescu, Gabriela (25-05-2016). Nhà xuất bản CRC. P. 21.ISBN 9781771884112. “Ngành Thực phẩm và Đồ uống Bền vững: Đánh giá và Phương pháp luận”.