Chỉ

trang định hướng Wikimedia

Trong tiếng Việt, chỉ có thể bao gồm nhiều nghĩa:

  • Chỉ: một loại dây (chỉ cước, chỉ may vá).
  • Chỉ: đơn vị đo trọng lượng thường dùng trong ngành kim hoàn và trong Đông y nặng khoảng 3,75 gram.
  • Chỉ: đường kẻ hay nét vẽ nhỏ dài (chỉ tay, kẻ chỉ).
  • Chỉ (止, tiếng Phạn śamatha): thuật ngữ Phật học, chỉ một loại định an chỉ. Cũng được thấy trong thuật ngữ Chỉ quán (止觀, śamatha-vipaśyanā)
  • Chỉ: một loài thực vật thuộc họ Cửu lý hương (Rutaceae)
  • Chỉ (chữ Nho: 旨): là một văn bản luật pháp thời phong kiến của các triều đình Việt Nam