Chỉ số Glycemic, hay là chỉ số GI hay còn gọi là chỉ số đường huyết của thực phẩm là chỉ số phản ánh tốc độ làm tăng đường huyết sau khi ăn các thực phẩm giàu chất bột đường. Nó giúp những người có vấn đề về cân nặng, hội chứng chuyển hóabệnh tiểu đường, quản lý tốt hơn chế độ ăn và sức khỏe.[1] Chỉ số GI của thực phẩm được phân loại: thấp, trung bình hoặc cao theo các cấp bên dưới đây:

  • GI ≤ 55: chỉ số đường huyết thấp.
  • GI = 56 à 69: chỉ số đường huyết trung bình.
  • GI > 70: chỉ số đường huyết cao.

Tham khảoSửa đổi