Mở trình đơn chính

Chỉ số thất bại của nhà nước

bài viết danh sách Wikimedia
Quốc gia xếp hạng "Báo động" màu đỏ, "Cảnh báo" màu cam, "Trung bình" màu xanh dương, và "Bình thường" màu xanh lá cây.

Đây là danh sách các quốc gia được sắp xếp theo trật tự chỉ số thất bại của nhà nước (FSI - Fragile States Index) được cung cấp bởi Quỹ vì hòa bình. Chỉ số này được tính theo các tiêu chí như sự thất bại trong việc quản lý của chính quyền trung ương, thể hiện qua việc trên thực tế không thể kiểm soát được các khu vực lãnh thổ trong nước, không thể cung cấp các dịch vụ công, sự phổ biến của tham nhũng và tội phạm, người tị nạn và những luồng di dân không chủ đích, sự suy giảm rõ nét của nền kinh tế. Từ năm 2005, chỉ số này được Quỹ vì hòa bình của chính phủ Hoa Kỳ và Tạp chí Foreign Policy (Chính sách đối ngoại) công bố thường niên.[1]

Những thay đổi trong thứ tự so với năm 2009 được để trong ngoặc kép. Trong danh sách này không bao gồm Đài LoanPalestine. Dưới đây là bảng xếp hạng các năm.[2]

Bản báo cáo sử dụng 12 yếu tố để xác định mức dộ của các quốc gia bao gồm nguy cơ về an ninh, kinh tế, vi phạm về nhân quyền và các luồng di dân tị nạn.[3]

Danh sách theo chỉ số FSI từ 2008Sửa đổi

Bảng FSI - Fragile States Index.

Nước FSI
2015
Thay
đổi từ
2014
[4]
Thay
đổi từ
2013
[5]
Thay
đổi từ
2012
[6]
Thay
đổi từ
2011
[7]
Thay
đổi từ
2010
[8]
Thay
đổi từ
2009
[9]
Thay
đổi từ
2008
[10]
  Nam Sudan 114.5   1.6   3.9   6.1 N/A N/A N/A N/A
  Somalia 114.0   1.4   0.1   0.9   0.6   0.3   0.7   0.2
  CH Trung Phi 111.9   1.3   6.6   8.1   6.9   5.5   6.5   8.2
  Sudan 110.8   0.7   0.2   1.4   2.1   1.0   1.6   2.2
  CHDC Congo 109.7   0.5   2.2   1.5   1.5   0.5   1.0   3.0
  Tchad 108.4   0.3   0.6   0.8   1.9   4.9   3.8   2.5
  Yemen 108.1   2.7   1.1   3.3   7.8   7.4   10.0   12.7
  Syria 107.9   6.3   10.5   13.4   22.0   20.0   18.1   17.8
  Afghanistan 107.9   1.4   1.2   1.9   0.4   0.6   0.3   2.5
  Guinée 104.9   2.2   3.6   3.0   2.4   3.3   0.3   3.1
  Haiti 104.5   0.2   1.3   0.4   3.5   5.4   2.7   5.2
  Iraq 104.5   2.3   0.6   0.2   0.3   0.5   4.1   6.1
  Pakistan 102.9   0.1   0.0   1.3   0.6   1.7   1.2   0.9
  Nigeria 102.4   2.7   1.7   1.3   2.5   2.2   2.6   6.7
  Bờ Biển Ngà 100.0   1.7   3.5   3.6   2.8   2.5   2.5   4.6
  Zimbabwe 100.0   2.8   5.2   6.3   7.9   9.3   14.0   12.5
  Guiné-Bissau 99.9   0.7   1.2   0.7   1.6   2.1   5.1   8.6
  Burundi 98.1   1.0   0.5   0.6   0.5   0.7   2.4   4.0
  Niger 97.8   0.1   1.2   0.9   1.3   2.2   1.3   3.3
  Ethiopia 97.5   0.4   1.4   0.4   0.7   0.3   1.4   1.4
  Kenya 97.4   1.6   2.2   1.0   1.3   2.0   4.0   4.0
  Liberia 97.3   3.0   2.2   4.0   3.3   1.9   5.5   6.3
  Uganda 97.0   1.0   0.4   0.5   0.7   0.5   0.1   0.9
  Eritrea 96.9   1.4   1.9   2.4   3.3   3.3   6.6   9.5
  Libya 95.3   7.5   10.8   10.4   26.6   26.2   25.9   25.3
  Mauritanie 94.9   1.9   3.2   7.3   6.9   6.2   6.2   8.8
  Myanmar 94.7   0.4   0.1   1.5   3.6   3.5   6.8   5.6
  Cameroon 94.3   1.2   0.8   1.2   0.3   1.8   1.0   3.1
  CHDCND Triều Tiên 93.8   0.2   1.3   1.7   1.8   3.4   4.5   3.9
  Mali 93.1   3.3   3.8   15.2   13.8   13.7   14.4   17.5
  Sierra Leone 91.9   2.0   0.7   1.5   0.2   1.4   0.2   0.4
  Bangladesh 91.8   1.0   0.7   0.4   2.6   3.9   6.3   8.5
  Congo 90.8   1.2   0.8   0.7   0.6   1.4   2.3   2.6
  Sri Lanka 90.6   2.0   2.3   1.6   2.5   3.0   6.1   5.0
  Đông Timor 90.6   0.4   0.9   2.1   4.3   6.1   6.6   3.2
    Nepal 90.5   0.5   1.3   2.5   3.2   4.9   4.9   3.7
  Rwanda 90.2   0.3   0.9   0.9   0.8   0.7   1.2   2.2
  Ai Cập 90.0   1.0   0.6   0.4   3.2   1.6   1.0   1.3
  Burkina Faso 89.2   0.2   1.0   1.8   0.6   1.2   2.1   0.7
  Djibouti 88.1   1.0   2.6   4.3   5.5   4.6   7.5   8.1
  Angola 88.1   0.7   1.0   3.0   3.5   3.0   3.1   4.3
  Liban 88.1   1.2   1.8   2.3   0.4   0.5   5.4   7.6
  Campuchia 87.9   0.6   0.1   0.8   0.6   1.3   0.6   2.1
  Iran 87.2   0.0   2.5   2.4   3.0   3.5   2.8   1.5
  Mozambique 86.9   1.0   4.1   4.5   3.3   3.0   6.2   10.1
  Malawi 86.9   2.2   2.3   1.9   4.3   4.8   6.9   6.0
  Togo 86.8   1.0   1.0   0.7   2.6   3.7   0.4   0.0
  Philippines 86.3   1.0   3.5   3.1   1.3   0.8   0.5   2.9
  Eswatini 86.3   0.5   0.7   2.8   3.8   3.2   3.9   6.3
  Quần đảo Solomon 85.9   0.5   0.7   0.3   0.0   1.7   3.7   6.5
  Gambia 85.4   2.3   3.6   4.8   4.5   3.7   6.4   8.5
  Uzbekistan 85.4   0.9   1.5   2.1   2.9   3.3   7.4   8.0
  Zambia 85.2   1.0   1.4   0.7   1.4   0.8   1.0   3.6
  Guinea Xích Đạo 84.8   0.5   1.3   1.5   3.3   3.9   3.5   3.2
  Lào 84.5   0.2   0.8   1.0   2.2   3.7   4.5   4.2
  Madagascar 83.6   0.5   0.9   1.1   0.4   0.2   2.0   6.9
  Tajikistan 83.4   1.2   1.8   2.3   4.9   5.7   6.9   5.5
  Papua New Guinea 83.4   0.7   1.5   0.3   0.8   1.2   0.7   1.2
  Comoros 83.3   1.8   0.7   0.3   0.5   0.6   3.0   3.7
  Sénégal 83.0   0.2   1.6   3.7   6.2   4.9   8.8   12.1
  Colombia 82.5   0.6   1.3   1.9   4.5   6.0   6.7   6.5
  Kyrgyzstan 82.2   1.7   3.5   5.2   9.6   10.3   6.9   6.6
  Tanzania 80.8   0.0   0.3   0.4   0.5   1.7   0.3   1.7
  Guatemala 80.4   0.1   0.3   1.0   0.3   0.8   0.2   0.2
  Nga 80.0   3.5   2.9   2.9   2.3   1.3   0.8   0.3
  Lesotho 79.9   1.3   0.5   0.9   0.5   1.4   1.9   1.8
  Algérie 79.6   0.8   0.9   1.5   1.6   0.8   1.0   1.8
  Ấn Độ 79.4   2.5   1.9   1.4   0.1   0.6   1.6   6.5
  Israel/  Bờ Tây 79.4   0.1   1.4   2.8   5.0   5.5   5.2   4.2
  Gruzia 79.3   3.4   4.9   5.5   7.1   8.8   12.5   4.5
  Thái Lan 79.1   2.1   4.0   2.1   0.8   0.1   0.1   3.5
  Nicaragua 79.0   0.6   0.2   0.6   2.2   3.2   3.6   2.7
  Bénin 78.8   0.6   0.9   0.2   1.2   1.7   3.3   6.0
  Bhutan 78.7   2.2   3.1   3.7   6.3   8.6   8.6   6.7
  Venezuela 78.6   1.9   3.3   1.3   0.4   0.4   0.9   0.7
  Honduras 78.2   0.3   0.1   0.3   0.1   1.1   1.0   3.3
  Bolivia 78.0   0.9   2.8   4.1   4.9   5.7   8.3   6.2
  Turkmenistan 77.5   0.7   0.8   0.1   2.2   2.7   6.8   8.7
  Bosna và Hercegovina 77.4   1.5   0.9   0.5   3.5   4.3   5.9   6.9
  Azerbaijan 77.3   0.5   0.9   2.5   4.6   5.5   7.3   3.7
  Jordan 76.9   0.2   1.2   2.1   2.4   0.3   1.0   0.4
  Fiji 76.8   2.2   4.0   3.7   4.3   5.1   2.0   0.2
  Trung Quốc 76.4   2.6   4.5   1.9   3.7   4.8   8.2   3.9
  Ukraina 76.3   9.1   10.4   9.1   7.3   7.1   6.6   5.5
  Ecuador 75.9   1.4   2.7   4.2   6.3   7.1   5.3   4.4
  Tunisia 75.8   1.7   0.7   1.6   5.7   5.2   8.2   10.2
  Belarus 75.6   0.6   1.1   1.0   2.0   3.1   6.7   8.8
  Indonesia 75.0   1.8   3.2   5.6   6.6   7.6   9.1   8.3
  Maroc 74.6   0.2   0.3   1.5   1.7   2.9   2.5   1.2
  Thổ Nhĩ Kỳ 74.5   0.4   1.4   2.1   3.0   1.8   3.7   0.9
  Maldives 74.2   1.2   1.2   0.9   1.4   2.8   4.6   6.2
  Serbia 73.8   1.8   0.6   1.2   0.6   2.0   5.4   6.3
  São Tomé và Príncipe 73.7   2.1   0.9   0.2   0.8   2.4   3.0   4.6
  Micronesia 73.6   1.0   0.7   1.7   1.7   0.6   1.7   0.4
  Cabo Verde 73.5   0.6   0.2   1.2   2.3   3.5   5.0   7.2
  Moldova 73.0   2.1   3.5   5.7   8.2   9.5   12.1   12.7
  Việt Nam 72.4   0.3   0.7   1.6   3.7   4.8   4.5   2.2
  Peru 71.9   1.0   0.4   1.6   1.7   3.4   5.2   5.6
  Ghana 71.9   1.2   2.8   4.4   4.2   4.0   5.7   7.3
  México 71.8   0.7   1.3   1.8   3.3   5.0   3.6   0.4
  Ả Rập Xê Út 71.6   1.5   1.1   1.8   3.6   5.2   5.9   5.3
  El Salvador 71.4   0.6   1.8   3.0   4.6   5.7   5.8   4.1
  Paraguay 71.3   0.3   0.5   0.4   1.1   3.2   0.7   1.0
  Gabon 71.3   0.9   1.6   3.3   4.0   5.6   3.1   3.7
  Cộng hòa Dominica 71.2   2.2   2.0   2.9   5.7   7.1   6.5   7.2
  Namibia 70.8   0.7   0.4   0.2   0.9   1.9   4.8   2.1
  Guyana 70.5   0.5   0.3   0.9   2.1   4.1   2.5   1.7
  Armenia 69.7   1.6   1.6   2.5   2.6   4.4   4.6   1.0
  Suriname 68.4   2.2   2.8   2.8   2.7   4.1   4.8   4.0
  Kazakhstan 68.3   0.2   1.5   2.6   1.9   2.8   4.2   4.1
  Samoa 68.2   1.1   0.5   0.3   1.3   1.3   3.2   4.2
  Cuba 67.4   3.4   5.4   5.7   9.2   10.4   13.2   11.2
  Nam Phi 67.0   0.4   0.6   0.2   0.6   0.6   0.4   4.3
  Síp 66.2   1.7   0.8   0.6   1.4   1.7   2.7   3.5
  Malaysia 65.9   0.3   0.2   2.6   2.8   2.8   3.0   1.3
  Belize 65.3   1.7   1.9   1.9   2.4   2.7   4.2   4.9
  Jamaica 64.6   0.3   1.0   1.2   2.5   2.9   4.0   1.1
  Macedonia 64.5   1.9   3.5   4.6   6.5   7.6   9.9   10.1
  Bahrain 64.3   0.4   1.4   2.1   5.3   4.2   5.3   7.5
  Grenada 63.4   1.8   1.2   1.6   3.0   4.0   4.5   5.6
  Brunei 63.0   0.6   0.2   1.1   2.8   4.1   5.1   5.5
  Botswana 62.8   1.7   1.2   3.7   5.1   5.8   6.0   3.1
  Brasil 62.6   1.2   0.5   1.5   2.5   4.4   6.5   5.0
  Seychelles 62.1   1.6   1.9   3.0   4.9   5.3   5.6   7.4
  Albania 61.9   1.7   3.3   4.2   4.2   5.2   8.1   7.8
  Trinidad và Tobago 58.7   2.6   3.9   5.7   5.0   7.4   8.0   8.3
  Antigua và Barbuda 57.8   1.2   0.2   1.1   2.1   3.7   5.0   6.3
  Kuwait 57.5   1.5   2.1   1.3   2.0   2.7   5.9   4.5
  Mông Cổ 57.0   1.1   0.8   1.7   2.6   3.9   4.9   0.8
  Bulgaria 55.4   1.0   0.4   0.9   3.6   3.9   6.1   3.1
  Panama 54.6   1.1   1.2   1.5   3.2   4.4   5.1   4.0
  Montenegro 54.2   1.5   0.2   1.3   2.1   3.1   3.8   1.6
  România 54.2   2.7   3.2   5.3   5.6   7.0   7.1   5.7
  Hy Lạp 52.6   0.5   2.0   2.2   5.2   3.8   6.5   7.2
  Oman 52.0   1.1   0.0   0.3   2.7   1.9   4.8   4.6
  Bahamas 51.6   2.5   3.1   3.5   4.9   7.2   9.3   8.9
  Croatia 51.0   1.9   3.1   5.3   6.3   7.9   9.1   8.4
  Barbados 49.3   2.1   1.5   2.7   3.5   6.1   7.9   9.2
  Hungary 49.1   0.8   1.5   0.8   0.4   0.1   1.6   1.8
  Latvia 48.6   0.6   0.7   3.3   5.6   6.8   6.0   5.9
  Argentina 47.6   0.3   1.5   1.1   0.8   0.6   2.9   6.2
  Costa Rica 46.7   1.8   2.0   3.0   3.9   5.7   5.8   4.2
  Qatar 46.3   2.6   0.8   1.7   3.2   5.5   5.6   6.4
  Các TVQ Arab Thống nhất 46.2   1.4   1.1   2.7   4.2   5.8   5.6   5.0
  Mauritius 45.2   0.9   0.7   0.5   1.0   0.8   0.5   2.8
  Estonia 43.8   1.4   1.5   3.7   5.5   6.9   7.4   7.2
  Ý 43.2   0.2   1.4   2.6   2.6   2.7   0.7   3.3
  Litva 43.0   0.2   0.0   1.2   2.3   2.7   5.0   5.7
  Slovakia 42.6   2.7   2.7   4.8   4.5   6.1   6.0   6.2
  Chile 41.5   0.5   0.8   2.0   0.8   0.2   4.0   5.2
  Malta 40.9   2.1   1.5   2.9   4.5   4.9   7.9   7.4
  Tây Ban Nha 40.9   2.2   3.5   1.9   2.2   2.6   2.4   0.7
  Ba Lan 39.8   2.3   1.1   4.5   7.0   8.0   9.8   7.8
  Cộng hòa Séc 37.4   2.0   2.5   2.1   5.0   4.1   5.2   4.7
  Uruguay 36.5   1.4   1.9   4.0   3.9   4.8   4.7   4.9
  Hàn Quốc 36.3   0.1   0.9   1.3   2.5   1.7   5.3   4.3
  Nhật Bản 36.0   0.3   0.1   7.5   5.0   4.7   4.8   6.3
  Hoa Kỳ 35.3   0.1   1.8   0.5   0.5   0.0   1.3   2.5
  Singapore 34.4   1.5   0.4   1.2   0.7   1.0   0.6   1.1
  Pháp 33.7   1.1   1.1   0.1   0.3   0.2   1.6   1.1
  Anh Quốc 33.4   0.9   0.2   1.9   0.7   1.5   0.2   0.5
  Slovenia 31.6   1.0   0.7   2.4   3.9   4.4   4.7   5.5
  Bỉ 30.4   1.6   0.5   3.1