Chủ đề:Địa chất học/Hình ảnh

Hematit dưới kính hiển vi điện tử, độ phóng đại 100 lần.