Chủ nghĩa trung gian

thuật ngữ chủ nghĩa trong xã hội
(Đổi hướng từ Chủ nghĩa ôn hòa)

Chủ nghĩa trung gian (chữ Anh: Centrism), là một loại quan điểm chính trị, thường chủ trương lấy thái độ trung dung để giải quyết vấn đề, đồng thời phản đối cải cách chính trị.[1] Các phe nhóm thực hành quan điểm này được gọi là phe trung gian. Quan điểm chính trị của phe trung gian ở vào khoảng giữa cánh tảcánh hữu. Trong cuộc bầu cử ở các nước có chế độ đa đảng, cử tri phe trung gian thông thường sẽ được các bên trọng điểm quan tâm và lôi kéo.

Phe trung gian thường hay phản đối cấp tiến quá mức và bảo thủ quá mức, chủ trương chọn lấy chính sách tương đối cân bằng ở các phương diện, phản đối lấy chủ nghĩa xã hội hoặc chủ nghĩa tư bản cố định để chỉ đạo và chế định chính sách, mà lại cho rằng các chính sách cần phải căn cứ tình hình khác nhau mà tuỳ cơ ứng biến, để lấy được hiệu quả tốt nhất làm mục tiêu.

Ngoài ra, phe trung gian giành được lợi ích chính trị tối đa, trong trường hợp khó chọn phe cánh tả hoặc cánh hữu để xác định ranh giới hai thế lực chính trị lớn, hoặc chọn lấy sự cân bằng giữa hai mặt trận chính trị lớn.

Phe trung gian có thể chia nhỏ thành trung gian thiên tảtrung gian thiên hữu.

Chú thích sửa

  1. ^ Oliver H. Woshinsky. Explaining Politics: Culture, Institutions, and Political Behavior. Oxon, England; New York, New York, USA: Routledge, 2008. Pp. 141, 161.

Liên kết ngoài sửa