Chủ nghĩa bảo thủ xã hội

hệ tư tưởng chính trị bảo thủ ủng hộ các giá trị truyền thống và cơ cấu quyền lực

Chủ nghĩa bảo thủ xã hội là niềm tin rằng xã hội được xây dựng dựa trên một mạng lưới các mối quan hệ mong manh cần được duy trì thông qua nghĩa vụ, các giá trị truyền thống và các thể chế được thiết lập.[1] Điều này có thể bao gồm các vấn đề đạo đức.[2] Chủ nghĩa bảo thủ xã hội thường hoài nghi về sự thay đổi xã hội và tin tưởng vào việc duy trì hiện trạng liên quan đến các vấn đề xã hội như cuộc sống gia đình, quan hệ mang tính tình dục và chủ nghĩa yêu nước.[3]

Chủ nghĩa bảo thủ xã hội bao gồm một loạt những gì có thể được coi là thái độ phản động về các vấn đề xã hội.[4] Nó phát triển như một phản ứng đối với những gì được coi là khuynh hướng nguy hiểm trong các phong trào tự do đối với chủ nghĩa cấp tiến chính trị và từ chối "giá trị truyền thống".[5] Ở Bắc Mỹ, từ giữa đến cuối thế kỷ 20, chủ nghĩa bảo thủ xã hội nảy sinh như một phản ứng đối với hành động của liên bang đối với các vấn đề xã hội, như quyền dân sự, bãi bỏ án tử hình, quyền LGBTphá thai mà các thành viên của nó coi là mối đe dọa bảo thủ các giá trị và trật tự xã hội.[6] Những người theo chủ nghĩa bảo thủ xã hội cũng coi trọng ảnh hưởng của tôn giáo trong phạm vi công cộng, do đó ủng hộ các Giáo hội nhà nước hoặc chủ nghĩa lưu trú, trong khi chống lại chủ nghĩa thế tục và chủ nghĩa vô thần nhà nước.[7][8]

Tham khảo

sửa
  1. ^ Heywood 2017, tr. 69.
  2. ^ Hall, Peter A.; Lamont, Michèle (ngày 22 tháng 4 năm 2013). Social Resilience in the Neoliberal Era (bằng tiếng Anh). Cambridge University Press. tr. 166. ISBN 9781107034976.
  3. ^ Dahms, Harry F. (2014). Mediations of Social Life in the 21st Century (bằng tiếng Anh). Emerald Group Publishing. tr. 101. ISBN 9781784412227.
  4. ^ Farney, James Harold (2012). Social Conservatives and Party Politics in Canada and the United States (bằng tiếng Anh). University of Toronto Press. ISBN 9781442612600.
  5. ^ “Conservatism - By Branch / Doctrine - The Basics of Philosophy”. www.philosophybasics.com. Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2017.
  6. ^ Riley, Jim. “Liberalism & Conservatism”. academic.regis.edu. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 11 năm 2017. Truy cập ngày 26 tháng 1 năm 2020.
  7. ^ Dean, John W. (ngày 11 tháng 7 năm 2006). Conservatives Without Conscience (bằng tiếng Anh). Penguin Publishing Group. tr. 77. ISBN 9781101201374.
  8. ^ Wald, Kenneth D.; Calhoun-Brown, Allison (2007). Religion and Politics in the United States (bằng tiếng Anh). Rowman & Littlefield. tr. 240. ISBN 9780742540415.

Sách tham khảo

sửa
  • Heywood, Andrew (2017). Political Ideologies: An Introduction. Palgrave Macmillan. ISBN 1-137-60604-5.

Đọc thêm

sửa