Chủ nghĩa cộng sản vô chính phủ

Chủ nghĩa Cộng sản vô chính phủ (tiếng Anh Anarchist communism[1]) hay còn gọi là Chủ nghĩa Cộng sản tự do là một học thuyết của chủ nghĩa vô chính phủ, chủ trương thủ tiêu nhà nước, chủ nghĩa tư bảntài sản tư nhân (nhưng vẫn giữ lại tài sản cá nhân)[2], ủng hộ quyền sở hữu thông thường đối với phương tiện sản xuất[3][4], dân chủ trực tiếp và mạng lưới bình đẳng các tổ chức thiện nguyện cũng như các hội đồng người lao động với sự sản xuất và tiêu thụ dựa trên tiên chỉ: "From each according to his ability, to each according to his need".[5][6] (tạm dịch: "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu")

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Bolloten, Burnett (1991). The Spanish Civil War: revolution and counterrevolution. UNC Press Books. tr. 65. ISBN 0-878-1906-9 Kiểm tra giá trị |isbn= (trợ giúp). Truy cập 25 tháng 3 năm 2011. 
  2. ^ "The revolution abolishes private ownership of the means of production and distribution, and with it goes capitalistic business. Personal possession remains only in the things you use. Thus, your watch is your own, but the watch factory belongs to the people."Alexander Berkman. "Chủ nghĩa Cộng sản Vô chính phủ là gì?"
  3. ^ From Politics Past to Politics Future: An Integrated Analysis of Current and Emergent Paradigms Alan James Mayne Published 1999 Greenwood Publishing Group 316 pages ISBN 0-275-96151-6. Books.google.com. 1999. ISBN 978-0-275-96151-0. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2010. 
  4. ^ Anarchism for Know-It-Alls By Know-It-Alls For Know-It-Alls, For Know-It-Alls. Filiquarian Publishing, LLC. Tháng 1 năm 2008. ISBN 978-1-59986-218-7. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2010. 
  5. ^ “Luggi Fabbri”. 
  6. ^ “Platform: Constructive Section”.