Chủ nghĩa dân tộc Đài Loan

Chủ nghĩa dân tộc tại nước Đài Loan.

Chủ nghĩa dân tộc Đài Loan (chữ Hán giản thể: 台湾民族主义; chữ Hán phồn thể: 臺灣民族主義; bính âm: Táiwān Mínzú Zhǔyì; Bạch thoại tự: Tâi-oân bîn-cho̍k-chú-gī; Hán-Việt: Đài Loan dân tộc chủ nghĩa) là một phong trào chính trị dân tộc để liên kết các cư dân của Đài Loan như một dân tộc và loại bỏ sự chia rẽ chính trị và xã hội hiện tại của người Đài Loan về các vấn đề bản sắc dân tộc, thống nhất Trung Quốc với cuộc tranh cãi Đài Loan độc lập và giải quyết tình trạng chính trị của Đài Loan và bất đồng chính trị với Trung Quốc.

REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN) PASSPORT 2020.png
People's Republic of China Biometric passport.jpg
Bên trái là Hộ chiếu Đài Loan (Trung Hoa Dân Quốc), và bên phải là Hộ chiếu Trung Quốc (Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa).

Chúng khác và tách biệt lẫn nhau trong luật pháp; hầu hết những người sống ở Đài Loan sẽ chỉ có thể chọn một trong hai hộ chiếu này để tự nhận diện bởi pháp luật hiện hành.[1][2]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “臺灣地區與大陸地區人民關係條例”.
  2. ^ “Act Governing Relations between the People of the Taiwan Area and the Mainland Area”.

2. Tzeng, Shih-jung, 2009. From Honto Jin to Bensheng Ren- the Origin and Development of the Taiwanese National Consciousness, University Press of America. ISBN 0-7618-4471-6.