Chủ nghĩa duy tâm khách quan

chủ nghĩa duy tâm trí có 1 tính khách quan.

Chủ nghĩa duy tâm khách quan trường phái triết học cho rằng: ý thức, tinh thần nói chung như ‘ý niệm’, ‘ý niệm tuyệt đối’, ‘tinh thần thế giới’ là cái tồn tại khách quan bên ngoài con người. Tiêu biểu cho quan điểm này là Platon – nhà triết học cổ đại Hy Lạp, Hegel – nhà triết học cổ điển Đức.

Tham khảoSửa đổi