Chakri (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Chakri (phiên âm tiếng Việt là Chất Tri) có thể chỉ đến một trong các khái niệm sau: