Chanhthuem Latmany là một chính trị gia người Lào. Bà là đảng viên Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Bà là đại biểu Quốc hội Lào cho tỉnh Oudomxay (Khu vực 4).[1]

Tham khảo

sửa
  1. ^ “List of members by province:Constituency 4, Oudomxay Province”. The National Assembly of the Lao People's Democratic Republic. ngày 16 tháng 5 năm 2007. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 8 năm 2008. Truy cập ngày 11 tháng 12 năm 2008.