Chiêu Hòa vương

(Đổi hướng từ Chiêu Hòa Vương)

Chiêu Hòa Vương (chữ Hán:昭和王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi