Chiêu Hiếu đế

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Chiêu Hiếu Đế)

Chiêu Hiếu Đế (chữ Hán: 昭孝帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa