Chiêu Vũ vương

trang định hướng Wikimedia

Chiêu Vũ Vương (chữ Hán:昭武王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị quốc vương, phiên vương, quận vương hoặc thân vương trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Thụy hiệu sửa

Tước hiệu sửa

  • Nguyên triều Chiêu Vũ quận vương Hợp Bá
  • Nguyên triều Chiêu Vũ quận vương Hỏa Sa

Xem thêm sửa