Chiêu vương

trang định hướng Wikimedia

Chiêu Vương (chữ Hán: 昭王) là thụy hiệu của một số vị thiên tửchư hầu hoặc phiên vương trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Trung Quốc Sửa đổi

Quân chủ Sửa đổi

Phiên vương Sửa đổi

Đại thần Sửa đổi

Việt Nam Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi