Chiêu vương

trang định hướng Wikimedia

Chiêu Vương (chữ Hán: 昭王) là thụy hiệu của một số vị thiên tửchư hầu hoặc phiên vương trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Trung Quốc sửa

Quân chủ sửa

Phiên vương sửa

Đại thần sửa

Việt Nam sửa

Xem thêm sửa