Chiến dịch Baltic

trang định hướng Wikimedia

Chiến dịch Baltic có thể chỉ đến 2 hoạt động quân sự trong Chiến tranh thế giới thứ hai: