Chiến dịch Bermuda Hundred

Chiến dịch Bermuda Hundred là một chuỗi các trận đánh diễn ra tại thị trấn Bermuda Hundred, bên ngoài thành phố Richmond, Virginia, trong tháng 5 năm 1864 thời Nội chiến Hoa Kỳ. Thiếu tướng miền Bắc Benjamin Butler, tư lệnh Binh đoàn James, đã đe dọa Richmond từ phía đông nhưng bị chặn đứng bởi lực lượng của đại tướng miền Nam P.G.T. Beauregard.

Các công sự của quân miền Bắc tại Bermuda HundredXem thêm

sửa

Chú thích

sửa

Thư mục

sửa

Đọc thêm

sửa
  • Robertson, William Glenn. Backdoor to Richmond: The Bermuda Hundred Campaign, April–June 1864. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1987. ISBN 0-8071-1672-6.