Chiến dịch Rostov

trang định hướng Wikimedia

Có 3 hoạt động quân sự diễn ra tại khu vực thành phố Rostov trên sông Đông trên bờ biển Azov trong cuộc Chiến tranh Xô-Đức thuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, đó là: