Chiến trường

Chiến trường là địa điểm giao tranh giữa các lực lượng quân đội thù địch trong một cuộc chiến tranh. Về chiến thuật đó có thể là một địa điểm trong một trận đánh, hoặc về chiến lược đó là phạm vi rộng lớn như một mặt trận.

Tham khảoSửa đổi