Chiến tranh Áo-Venezia với Thổ

Chiến tranh Áo-Venezia với Thổ Nhĩ Kỳ (còn gọi là cuộc chiến tranh Áo-Thổ Nhĩ Kỳ thứ 6, cuộc chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ thứ nhất của Karl VI, hoặc cuộc chiến tranh Venezia-Thổ Nhĩ Kỳ thứ 8) kéo dài từ năm 1714 đến 1718. Chiến tranh này là một nỗ lực của Đế quốc Ottoman để chỉnh lại các điều kiện của Hòa ước Karlowitz (1699), và bắt đầu bằng một cuộc xung đột với nước Cộng hòa Venezia. Chỉ tới năm 1716, Áo mới tham dự vào cuộc chiến tranh đứng về phía Venezia. Các binh lính triều đình đứng dưới sự chỉ huy của Vương công Eugène xứ Savoie.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi